İzmir Özel Türk Koleji

İTK Öğrenci Bilgi Haritası

İTK Eğitim Kurumları’nda ödev, etkinlik ve tüm sınavlarla yoklanan kazanımların bilgi haritaları öğretmen, öğrenci ve velilerce izlenir. Bilgi Haritaları akademik kazanımlar ve ilişkili temel ve üst düzey becerilere erişim %’ sini gösterir. Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla gerekli kazanım tamamlama ve beceri geliştirme çalışmaları planlanır, uygulanır ve ölçme ve değerlendirme yoluyla sonuçları izlenir