İzmir Özel Türk Koleji

Yabancı Dil

Avrupa Dil Düzeyleri Ölçme Kriterleri’ne göre her yıl ilkokul öğrencilerimize uygulanan Young Learner Oxford English Placement Test Sınavları’nda ilkokul 2., 3.,4. sınıf öğrencilerimiz önemli gelişmeler gösterir. 2014,2015 ve 2016 sonuç grafikleri incelendiğinde A2 olarak ifade edilen orta seviye sertifika seviyesinde artış, en yüksek seviyelerden birisi olan B1 seviyesinde sertifika alan öğrenci sayısının korunduğu görülür. 

Uluslararası geçerliliği olan Cambridge Dil Sınavı’na giren İTK öğrencilerinin yaş seviyesi genel katılımın 1 yaş altında olup, İTK’lı öğrencilerin elde ettikleri başarılar yıllara göre düzenli olarak artış gösterir. İTK’lıların bu sınavlardaki ortalamaları  Ege Bölgesi ve Türkiye geneli ortalamalarının üstündedir.