İzmir Özel Türk Koleji

Mentörlük (Danışmanlık) Sistemi

Mentörlük (Danışman Öğretmenlik) Sistemi, tüm ortaokul ve liselermizde Sınıf öğretmeni üzerinden yürütülen bir programdır. Sistemimiz bu yıl, daha işlevsel olması açısından yeniden yapılandırılmıştır. Bu programda mentörler (danışman öğretmenler) PDR yönergesi doğrultusunda öğrenci takibini yapar ve velilerle iletişim kurar. 

Bu programla; 

Okullarına, öğretmenlere ve genel olarak eğitim yaşantısına karşı olumlu duygular kazanmaları,

Okulda kendileriyle yakından ilgilenildiğini görerek değerlilik duygusu yaşamaları,

Okulda yaşadıkları olumsuz duygularla baş edebilmeleri,

Akademik başarılarının arttırılması,

Sınav notları takip edilerek, zorlandıkları derslerle ilgili önlem alınması, yetenekli oldukları alanların fark edilmesi ve değerlendirilmesi,

Verimli ders çalışma yöntemlerini kazanmalarının sağlanması,

Programlı çalışmalarının sağlanması,

Motivasyon kazandırılması,

Sosyal ortamlarda başarılı, sosyal becerileri yüksek öğrenciler olmaları,

İletişim becerilerine sahip, kendini ifade edebilen, girişimci ve özgüven sahibi olmaları,

Toplumsal ve okul içi kuralları anlamaları ve uygun davranışlar göstermeleri,

Evrensel ve kültürel değerlere sahip olmaları,

Okul ruhu kazanmaları ve buna uygun davranışlar göstermeleri,

Arkadaş edinebilme ve sürdürebilme becerileri kazanmalarına destek olmalarıdır.