İzmir Özel Türk Koleji

PDR Fonksiyonu

 

 

Her Çocuk Özeldir… İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm Anaokul, İlköğretim, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak “Her çocuk özeldir” yaklaşımından yola çıkılarak sadece kriz odaklı değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile izlenir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına, katkıda bulunur.

 

 

Öğrenciler, Veliler ve Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Bu anlayış doğrultusunda her öğrencinin içinde bulunduğu yaş döneminin gerektirdiği gelişimsel görevleri yerine getirip getirmediği takip edilir ve öğrencinin eksik yönleri tespit edilerek öğrenciye gereken yönlendirmeler ve paylaşımlar yapılır. Ayrıca İzmir Özel Türk Koleji, yurtdışı eğitim programları ve öğrenim olanakları konusunda da öğrenci ve veliyi bilgilendirdiği seminerler düzenlemektedir.

1. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar: Bireysel ve grup çalışmaları, Koruyucu Rehberlik, Eğitici ve Mesleki Rehberlik, Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı, Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı, Sunumlar ve Öğrenci Bültenleri

2. Velilere Yönelik Çalışmalar: Anne – Baba Eğitici Grup Çalışmaları, Veli Danışmanlığı, Veli Konferansları, Sunumlar ve Veli Bültenleri

3. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar: Öğretmen Oryantasyonu, Sınıf Rehber Öğretmenliğine Destek, Öğrenci Liderliği Sistemine Destek, Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları, Sunumlar ve Öğretmen Bültenleri

Öğrencinin Akademik ve Davranışsal Gelişimini İzleyen Programlar

“Öğrenci Liderliği Sistemi”, öğrencinin akademik ve davranışsal gelişimi, öğrenci koçluğunu yürüten öğretmenler ile rehberlik uzmanlarının yakın işbirliği içinde izlenmektedir. Bir veri bankası içinde tutulan sistemden elde edilen bilgiler ışığında, öğrencinin ihtiyaç duyduğu takviye programları, rehberlik desteği, sosyal alan seçimi ve üniversite tercihi gibi konularda öğrenci merkezli değerlendirme yapılabilmektedir. Veli ile de işbirliği içinde bulunularak, öğrencinin her anlamda başarıyı yakalaması sağlanmaktadır.

Hayat Başarısı İçin Rehberlik ve Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları

Akademik gelişim kadar ders dışı alanlardaki rehberliğin de gençlerin hayata hazırlanmasındaki öneminden yola çıkarak; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yaş dönemi özellikleri, iletişim, teknoloji kullanımı, değerler eğitimi, sağlık gibi temel yaşamsal konularda rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Liselerimizde yürütülmekte olan Kariyer Belirleme ve Yönlendirme programı kapsamında “Meslek Envanteri” ve “Mesleki Gölge” programları uygulanmakta olup, Ölçme-Değerlendirme Birimi ile koordineli olarak ilgi alanlarındaki akademik başarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz akademik, psikolojik ve zaman yönetimi açısından bu çok önemli sınava tam donanımlı olarak hazırlanmaktadırlar.