İzmir Özel Türk Koleji

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Rehberlik hizmetlerini en sağlıklı yürütme şekli Veli - Öğrenci-okul üçgeni içerisinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkar. Bu durumdan zaman zaman ailelerde etkilendiği gibi, bazen de farkında olmadıkları durumlar oluşmaktadır. Her iki durumda da aileyi işin içinde tutarak işbirliği yapmak sonuca ulaşmada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Velilerimize, öğrencilerimizi daha sağlıklı desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki konular kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. • Ders başarısı konusunda belirleyecekleri tutumlar, • Ergenlik döneminde geliştirebilecekleri bakış açıları, • TEOG süreci, • YGS-LYS süreci • Tercih danışmanlığı • Ders, meslek ve üniversite seçimlerine yönelik kariyer danışmanlığı • Aile içi sorunlarla baş etme becerileri, • Davranış sorunları ve baş etme becerileri, • Bireysel destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar, • Üstün yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalar, • BEP kapsamında öğretim gören öğrencilerin ailelerine BEP çalışmaları bilgilendirmeler • Uzman desteği alan öğrencilerimize yönelik takip çalışmaları, Test ve Envanterler Öğrencilerimizin dikkat, kişisel ve ailevi sorunları, mesleki karar verme ile İlgili tespitler yapmak ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla Ölçme - Değerlendirme Bölümü işbirliği ile çeşitli test ve envanter uygulaması yapılmaktadır.