İzmir Özel Türk Koleji

Adli Tıp Kulübü

Adli tıp ve kriminoloji ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirip bu alanda faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Adlı Tıp Kulübü İTK’lı öğrencilerin olayları sorgulamasını, farklı bakış açıları sunabilmesini, takım çalışması yaparak çözüme ulaşabilmesini ve biyoloji bilgisini diğer becerileri ile birleştirerek yorumlayabilmesini sağlamaktadır. Kulüp saatlerinde adli tıp sahasında yapılanları inceleme, saha çalışması yapma, olayları birlikte çözme amaçları ile yola çıkan kulüp öğrencilerimiz beyin fırtınası yaparak sonuca ulaşmaktadır.

   Konularla ilgili çeşitli deneyleri yapmaya çalışarak,araç ve gereçleri.kaynak kitap ve dergileri tarayarak yeni bilgiler öğretmeyi amaçlıyoruz. Bilimsel eserler, bilimsel dergiler (Bilim ve Teknik dergisi vb.) konu ile ilgili CD ler. artışma, üniversite öğretmenleri ile işbirliği, polislerle işbirliği yaparak öğrencilerin bakış açısını genişletmek istiyoruz.

  Ayrıca branşımız olan Biyoloji ile ilgili derste işlenen konular pekiştirilir. Konular analiz edilerek yorum gücü kazandırılır. Üretkenlik ve Sorumluluk, Yaratıcılık ve Yenilik, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği, Bilgi, Medya ve Teknolojileri Becerileri, Esneklik ve Uyum, Girişimcilik ve Öz disiplin, Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk gibi nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Kulübün asıl amaçlarından biri de öğrencilerimizin olaylara şüpheci yaklaşmalarını sağlayarak daha araştırmacı ve düşünen bireyler olmasını hedefliyoruz. Gelişen teknolojik hayata uyum sağlamalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. CSI çalışmaları için aldığımız Adli Tıp kitlerini kurguladığımız senaryolarla öğrencilere suçluları buldurmaya çalışıyoruz. Bu çalışma içinde de öğrenciler mikroskop, fotoğraf makinası, Adli Tıp kitleri ve Biyoloji laboratuvar malzemelerini kullanmayı öğrenme ve geliştirme fırsatı buluyorlar.