İzmir Özel Türk Koleji

Biyoloji Dünyası Kulübü

Kulübün Amaçları :

Bilim sistematik gözlemler ve temel süreçler yardımıyla yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan; hipotezlerin denenmesi için geliştirilen yöntem veya araştırma yolu; bilginin tabiatını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme sürecidir.

Amacımız  keşfetmek, araştırmak, merak duyan, soran, sorgulayan bireyler ile bilim dünyasına yolculuk yapmak…

Biyoloji, canlıların birbiriyle ve çevre ile etkileşimlerini bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, açıklayan bir bilim dalı olarak öğrencilerin merak duygusunu açığa çıkarmak,

Biyoloji ile ilgili derste işlenen konuları pekiştirmek,

Deney ve gözlemlere dayalı veriler oluşturmak,

Yeşili, maviyi, doğayı sevmek ve korumak,

Dünyayı paylaştığımız diğer canlılara karşı sorumluluklarımız yerine getirmek için mücadele etmek,

Çevre bilinci oluşturmak,

Bilim dünyasındaki yenilikleri takip etmek,

Öğrencilerimizin, bilim insanı olmaları için kendilerinde olan yeteneği keşfetmeleri adına onlara destek olmak gibi önemli başlıklarla etkinlik göstermektir.

Genel Faaliyet Alanları :

Doğayı keşfetmek ve canlıları tanımak adına geziler düzenlemek,

Omurgasız ve omurgalı canlılarla ilgili materyal hazırlama,

Kurbağa diseksiyonu,

Hayvanların bazı organlarının incelenmesi,

Hücre zarından madde geçişinin deney ile gözlenmesi,

Hücre modeli tasarlanması,

Sera gazlarının etkilerinin araştırılması,

Evsel atık ve geri dönüşüm ile ilgili araştırma yapılması,

Plastik şişelerin kalem kutu olarak değerlendirilmesi,

Organik gübre üretimi

Biyoloji ile ilgili DNA günü, diyabet günü ve Kanser haftası gibi özel gün ve haftalarda pano ve afiş çalışmalarıyla öğrencilerimizde farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak

Biyoloji Olimpiyatları ve Tübitak Projelerine  katılabilecek öğrenciler yetiştirmek