İzmir Özel Türk Koleji

Ekolojik Yaşam ve Çevre Kulübü

 

Kulübün amaçları :

’Sürdürülebilir bir dünya için insan ve doğa el ele…’’  sloganı ile ;

Ekolojik yaşam bilinci oluşturmak,

Çevre problemlerine karşı farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek,

Yenilenebilir enerji ile günlük yaşantının devamlılığına vurgu yapmak,

Atık- geri dönüşüm dengesi ile enerji ve  hammadde tasarrufu yapmak,

Doğal varlıkların korunması  ve öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak,

Öğrencilerimizin, ülke  ve dünya geleceğinde söz sahibi olmaları için aktif faaliyetlerde gönüllü olmalarını teşvik etmek gibi önemli başlıklarla etkinlik göstermektir.

 

Genel Faaliyet Alanları :

Permakültür çalışması kapsamında ;

-‘’ Kentselden kırsala, küçükten büyük ölçeğe birçok farklı durumda ve iklim koşullarında sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarlama  ve bu bağlamda gıda üretimi, ev tasarımı, inşaat ,enerji tasarrufu ve üretimi’’ gibi önemli noktalarda öğrencilerimizi fikir sahibi olmaları konusunda aydınlatmak,

Temel amacı ; bitki,hayvan ve insanları üretim amaçlı biraraya getirerek bakımı kolay, istikrarlı, kendi kendine yeten bir düzeni ‘’mümkün olan en küçük alanda’’ oluşturmak olan Permakültür kavramını ve uygulamalarını özümseyerek hayata geçirmek,

Permakültür ilkeleri ışığında uygulamalı olarak kompost oluşturma,

Kompost eldesi ile ürün yetiştirmek,

Kampüs içi ve dışı ağaçlandırma çalışmaları yapmak,

Çevre bilinci temalı film-belgesel gösterimleri ile farkındalık oluşturmak

Stant ve tanıtım çalışmaları yapmak

Evsel ve plastik atıklardan geri dönüşüm çalışmaları yapmak

Tohum topları yaparak toprakla buluşturma çalışmaları yapmak

Doğal parfüm elde etmek

Sera gazlarının etkileri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Fermente ürünler elde etmek ve bu ürünlerin üretim yerlerine keşif gezileri düzenlemek

Doğal deterjan elde etmek

Ekolojik bilinci artıracak geziler düzenlemek

Özel gün ve haftalarda ana tema merkezli pano ve afiş çalışmalarıyla öğrencilerimizde duyarlılığı artırmak

Ulusal ve Uluslararası platformlara fotoğraf, kısa film gibi özgün çalışmalarla katılımcı olarak yer almak.