İzmir Özel Türk Koleji

Uluslararası Kulüpler

“Bir lisan, bir insan”, boşa söylenmemiş bu sözü hepimiz biliriz. Dil bilmek ve bunu kullanmak kişiye tartışmasız çok şey katar. Dili bir komünikasyon aracı olarak görsek de aslında bir araçtan daha fazlasıdır; anlamı ifade etmenin sistemsel bir yoludur. İnsanın çocukluktan olgunluğa kendini bağımsız yönetmesini, sosyalleşmesini, kültürünü, eğitici ve geliştirici süreçleri içerir. Her dilin kendine ait ritim ve ruha sahip farklı elementleri ve aynı zamanda kendi içinde tanıdığı kültürel öğeleri vardır. Kısacası, her dil bir zenginliktir. İzmir Türk Koleji’nde Uluslararası Kulüpler çatısı altında birçok uluslararası kulüp etkinlikleri yapılmaktadır. Bahattin Tatış Anadolu ve Fen Liseleri, Büyük Çiğli Anadolu Lisesi 9-10 ve 11. ve Marmaris Kampüsü Anadolu Lisesi 9-10-11 Sınıf yaş aralığında istekli olan öğrencilerimizin yabancı dil seviyeleri öğretmenleri tarafından denetlenir. Bu öğrencilerimiz velilerinin de onayı ile gruplara ayrılır ve çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar sırasında mutlaka Tarih, Coğrafya ve Felsefe zümrelerinin de çok önemli destekleri olmaktadır. Süreç boyunca, okul dışı saatlerde öğrencilerimizden öğretmenlerinin desteği ile araştırma yapmaları ve araştırmalarını farklı kültürler önünde en güzel biçimde sunmaları beklenir. Çünkü öğrencilerimizin hem okulumuzu hem de ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeleri okulumuz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Okulumuz misyonunda; Atatürk ilkelerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven Dünya’ya örnek olacak vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlarken bir yandan da laik ve demokratik bir anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek istemektedir. Uluslararası kulüplerde çalışmak isteyen öğrencilerimizin ve velilerinin bu çalışmalar sırasında bazı aşamalardan geçeceklerinin ancak, böyle bir deneyimi bütün Türk Gençleri’nin yaşaması gerektiğinin farkında olmalarını umuyor ve okulumuzu ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek öğrencilerimizi bekliyoruz.

MUN

Model Birleşmiş Milletler (MUN) dünya çapında düzenlenen, öğrenci gelişimi açısından son derece yararlı ve prestijli organizasyonlardır. Birleşmiş Milletlerin simülasyonudur. Konferans dili İngilizce'dir. Bu organizasyonlara katılacak öğrencilerimiz; ülkelerini gençlerin oluşturduğu Birleşmiş Milletler simülasyonunda temsil etme imkanına sahip olacaklar, üniversite hayatlarında yaşadıkları bu tecrübeyi özgeçmişlerine ekleyerek katıldıkları organizasyonlarda her zaman öncelikli olacaklar, kendi dilleri dışında bir başka dil kullanarak uluslararası bir ortamda yapılacak grup toplantılarına katılarak öz güven, sorumluluk, kendini ifade etme ve en önemlisi liderlik becerilerini geliştireceklerdir. Bu eşsiz deneyimi öğrencilerimizle yaşayabilmek ve İzmir Türk Koleji ile ülkemizi uluslararası bir arenada temsil edebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. MUN Kulübüne katılmak isteyen öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.MUN JR

MUN (Model Birleşmiş Milletler) bir çeşit Birleşmiş Milletler simülasyonudur. MUN konferanslarında dünya gündeminde bulunan global sorunlara çözüm aranmaktadır. Her delegenin bir ülkeyi temsil ettiği konferanslarda ana dil İngilizce'dir. Genellikle Birleşmiş Milletlerde bulunan komiteleri içerir. MUN JR ise MUN konferanslarının ortaokul seviyesinde gerçekleştirilenlerine katılmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalar ile öğrencilerimizin liseye geldiklerinde MUN çalışmalarına daha hazırlıklı olmaları sağlanacaktır. Okulumuzdaki MUN JR çalışmaları gidilecek konferansa göre planlanır ve öğrenciler öğretmenleri ile okul sonrası zamanlarda çalışarak bu konferansa hazırlanır. MUN JR Kulübüne katılmak isteyen öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.

EYP

EYP (European Youth Parliament – Avrupa Gençlik Parlamentosu) Avrupa Parlamentosu model alınarak lise ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği bir organizasyondur. Bu organizasyonda öğrenciler daha önceden belirlenmiş güncel, uluslararası konularda komite çalışmaları yapmaktadır. Öğrenciler bu komite çalışmaları esnasında uluslararası resmi bir parlamento ortamında güncel, sosyal, siyasi konularda karşılıklı tartışma yöntemiyle çözüm taslaklar hazırlarlar. Bu çözüm taslaklarının oylamayla genel kuruldan geçenleri Ulusal EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu) aracılığıyla Avrupa Parlamentosuna iletilir. Bu süreç içerisinde Ulusal Seçmelere katılıp, başarılı olan öğrenciler yabancı bir ülkede Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanmaktadır. EYP Kulübüne katılmak isteyen öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.


EUROsimA

EUROsimA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 9 yıldır düzenlenen Avrupa Birliği’nin bir simülasyon programıdır. Dünyanın 20 ülkesinden yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda Avrupa Birliği’nin karar alma sürecinin üniversite ve lise öğrencileri tarafından simüle edildiği bir konferanstır. Bu bağlamda her katılımcıya Avrupa Birliği’nin bir konseyinde temsil etmesi için bir ülke verilir. Katılımcılar Dış İlişkiler, Gençlik ve Spor, Eğitim gibi komitelerde akademik takım tarafından belirlenmiş olan konuları görüşür ve ülkelerini temsil ederler. Dolayısıyla EUROsimA katılımcılara Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını ve Avrupa kavramını öğretip, bunları tecrübelerle pekiştirme olanağı verir. Okulumuzdaki EUROsimA çalışmaları gidilecek konferansa göre planlanır ve öğrenciler öğretmenleri ile okul sonrası zamanlarda çalışarak bu konferansa hazırlanır. EUROsimA Kulübüne katılmak isteyen öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.

ISTA

Değişik ülkelerde bulunan tüm uluslararası okulların tiyatro birliğidir. ISTA her yıl farklı ülkelerde, farklı zamanlarda, değişik yaş grupları için; İlköğretim, ortaokul, lise seviyelerinde, uluslararası okullarda festivaller düzenleyerek gerek öğrencilerin, gerek ise öğretmenlerin uluslararası tiyatro eğitimi konusunda en iyi deneyimleri kazanmalarını sağlar. Okulumuzdaki ISTA çalışmaları gidilecek konferansa göre planlanır ve öğrenciler öğretmenleri ile okul sonrası zamanlarda çalışarak bu konferansa hazırlanır. ISTA Kulübüne katılmak isteyen öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.

Junior Achievement

Atatürk “ Liderlik” kitabında: "İnsan, hareket ve faaliyetinin, yani dinamizminin ifadesidir." demiştir. Okulumuzda Girişimcilik Kulübü öğrenciler ile iş dünyası, sivil toplum ve kamu arasındaki iletişimi kurma ve yakınlık sağlama araçlarından birisidir. Okul içerisinde ve okul dışında gençlerin kendilerini ifade edebildikleri ve kendilerini geliştirebildikleri seminerler düzenler. Aynı zamanda okul içerisinde yapılan diğer faaliyetlere destek çıkar gerektiği zaman şirketler ile sponsorluk görüşmeleri yapar bu sayede yapılan iş amacına ulaşır aynı zamanda öğrencilerin içerisindeki girişimcilik ruhu gelişir. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Girişimcilik zirvelerine imkânlar ölçüsünde katılım sağlar. Junior Achievement, Girişimcilik Kulübüne katılmak isteyen Büyük Çiğli öğrencilerimizin çalışmaları okul sonrası yapılacağından mutlaka başka bir kulüp daha seçmeleri gerekmektedir.