İzmir Özel Türk Koleji

Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi

İTK Fen bilimleri dersinde;  5 kampüste de Avrupa birliğinin yaklaşık 10 yıl önce başlattığı ve bizim de 6 yıldır tüm kampüslerimizde uyguladığımız ''Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi'' metodu kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle 5 yaştan 2. sınıfa kadar olan Neşeli bilim derslerinin temelini oluşturmuştur. Öğrencilerin merak duygusu uyandırılarak, yaparak yaşayarak kendi deneyimleri ile bilgiye ulaşmaları sağlanır.

5 yaştan 2. sınıfa kadar yapılan Neşeli bilim dersleri,5 kampüste eş zamanlı olarak yapılır. MEB'in müfredata uygun olarak sınıf öğretmenlerinin belirlediği temalara göre tasarlanmış fen/deney ve etkinliklerinden oluşur. Bu şekilde disiplinler arası işbirliği sayesinde eğitim kalıcı ve uygulanabilir olarak gerçekleşir.

İTK ortaokul öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde bilimsel bir projenin nasıl hazırlandığını 6 aylık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlarlar. Böylece performans ödevleri, öğrencilerin ve velilerin de kabusu olmaktan çıkar; okulda yapılır. Sonrasında SAT (Sorgulayan Araştıran Takımlar) Proje yarışmasında kampüsler arası bir yarışma ile sunarlar. Emeklerinin karşılığını yarışma heyacanı ve sunum teknikleri ile birleştirirler.

İTK öğrencileri, iyi bir ''Bilimsel okur- yazar'' olmak adına 2. sınıftan itibaren National Geography, Bilim çocuk... gibi dergilere üye olurlar ve ayda bir bu dergilerdeki bilgileri sınıfta paylaştıkları ve tartıştıkları bir platform oluştururlar.

İTK öğrencileri Fen Bilimleri dersinde Medya okur-yazarlığını ve teknolojiyi de kullanmayı öğrenirler. Bu amaç için Fen öğretmenleri tarafından kapalı bir gurup olarak kurulan veli ve öğrencilerimizden oluşan ''İTK-Fen'' facebook hesabından, bilimsel bilgileri , kendi çektikleri deney videolarını paylaşırlar. Böylece İTK-Fen üyeleri; anaokulunda, ilkokulda, ortaokul ve lisedeki deney ve etkinliklerden haberdar olurlar.