İzmir Özel Türk Koleji

4. Sınıflar Bursluluk Sınavı Kazanım Tablosu

İndirmek için Tıklayınız!

MATEMATİK

• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar
• 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
• Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
• En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar
• Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.

• En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
• İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırı
• En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
• Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
• En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
• Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
• Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır
• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
• Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
• Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
• En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
• Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
• Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
• En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
• Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
• Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
• Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
• Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
• Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
• Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
• Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
• Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
• Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
• Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
• Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
• Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
• Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
• Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
• Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
• Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.

TÜRKÇE

• Okuduğu metnin konusunu belirler.
• Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
• "Okuduğu Metinle ilgili sorular sorar."
• Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
• Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
• Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
• Okuma stratejilerini uygular.
• Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
• Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
• Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
• Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
• Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
• Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
• Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
• Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
• Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
• Yönergeleri kavrar.
• Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
• Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
• Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
• Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
• Metinler arasında karşılaştırma yapar.
• Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
• Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
• Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
• Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.
• Sayıları doğru yazar.
• Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
• Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
• Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

SOSYAL BİLGİLERİ

• Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
• Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
• Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
• Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
• Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
• Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
• Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
• Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki
oyunlarla karşılaştırır.
• Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
• Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
• Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
• Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
• Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
• Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
• Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
• Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
• Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
• Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki
gelişimini araştırır.
• Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya
yönelik fikirler geliştirir.
• Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

FEN BİLİMLERİ

• Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir.
• Fosillerin oluşumunu açıklar.
• Dünya’nın hareketleri arasındaki farkı açıklar.
• Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
• Besinler ve özellikleri
• İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendir.
• Besinler ve özellikleri
• Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkileri
• Mıknatısların etkileri ve kullanım alanları
• Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
• Maddenin halleri

İNGİLİZCE

• Students understand and make short and clear utterances about requests and permissions.
• Students will be able to recognize simple classroom instructions.
• Students can use and understand numbers from one to fifty
• Students can recognize information about other people
• Students can name different people’s nationalities.
• Students can talk about nations and nationalities as well as locations of cities.
• Students can talk about the abilities of the self and others.
• Students can understand and talk about their own and others’ possessions.
• Students can understand and talk about likes and dislikes.
• Students can understand and talk about daily routines.
• Students can recognize times, days and dates in a short text.
• Students can talk about the time, day and date.
• Students can understand and follow simple instructions.
• Students can recognize phrases/descriptions about locations.