İzmir Özel Türk Koleji

BURSLULUK

Sınav Uygulaması

 • 2017/2018 eğitim öğretim yılında açıklanacak sınav günü sabahı saat 9.30’dan itibaren tüm adaylar resimli öğrenci kimlik belgeleri, nüfus cüzdanları ve sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonlarına alınırlar.

 

 • Öğrenciler, Salon Yoklama Listelerinde yazılı olan salonlarda sınava girmek zorundadırlar.

 

 • Adaylar sınav salonunda kendilerine tahsis edilen sırada otururlar.

 

 • Sınav sorumlusu ve gözetmeni tarafından sınav kuralları açıklanır, öğrenciler bilgilendirilir.

 

 • Sınav sorumlusu ve gözetmeni İlgili Müdür Yardımcısından kapalı zarf içerisinde imza karşılığı aldığı sınav soru kitapçığı ve öğrenci bilgileri kodlu optik cevap formları öğrencilere dağıtılır. Hatalı bilgiler varsa salon görevlisi tarafından salon yoklama tutanağında belirtilir. Optik yanıtr kağıdı üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz.

 

 • Soru kitapçığı veya optik cevap formunda herhangi bir hata varsa sınav sorumlusu tarafından ilgili Müdür Yardımcısına/kat sorumlusuna iletilir. Soru kitapçık hatası veya yıpranmışlığı söz konusu ise yedek soru kitapçığı verilir.

 

 • Tüm sınav merkezlerinde sınavın sabah oturumu saat 10.00’da, başlar. Sınavın bitiş saati ise 4. sınıflarda 11.40,  8. Sınıflarda 12:00 dir.

 

 • Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınava gelen adaylar sınava alınırlar. Sınav süresince hiçbir aday zorunlu haller dışında sınav süresi sona ermeden dışarı çıkarılmaz.

 

 • Gerektiğinde soruların çözüm yollarına bakılacağından adaylar işlemlerin tümünü soru kitapçığının boşluklarına çözerler. Ayrı bir kâğıt kullanamazlar.

 

 • Veliler, sınav bitiminde öğrencilerini sınav sorumlu ve gözetmenine teslim ettikleri alandan teslim alırlar.

 

 • Optik cevap formu üzerindeki tüm işaretlemeler kurşun kalem ile yapılır.

 

 • Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçık ve optik cevap formunu salon görevlilerine teslim eder ve yoklama tutanağını imzalarlar.

 

 • Salon görevlileri (Sorumlu ve Gözetmen) salona ait evrakları sınav zarfına koyarlar ve Sınav Kat Sorumlusuna (Müdür Yardımcısı) imza karşılığında teslim ederler.

 

 • Sınav, çoktan seçmeli test şeklinde ve Tablo 1’de belirtilen derslerde ve soru sayılarında yapılacaktır.