İzmir Özel Türk Koleji

BURSLULUK

Sınavın Geçersiz Sayıldığı Durumlar

  • Başka öğrenciye ait sınav evrakını ve sınav kaydını kullananların,

 

  • Başvuru sırasında hatalı ve eksik bilgi nedeniyle farklı düzeylerde sınava girenlerin,

 

  • Optik formunu ve kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeyerek salonu terk edenlerin, 

 

  • Herhangi bir yerden veya dokümandan kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.