İzmir Özel Türk Koleji

İTK Değerleri

Sağlık Kültürü

Öğrencilerimizin, kendi ve çevresindekilerin sağlıklı yaşamları için doğru karar verebilmeleri için, gerekli temel bilgileri elde etme, yorumlama ve anlamak,

Doğru beslenme, besin özellikleri, fiziksel aktivite, spor, risklerden uzak durma, stresle başa çıkma gibi sağlıklı yaşamları için gerekli olan bilgilere sahip olmak,

Ulusal ve uluslararası sağlıkla ilgili konulara hakim olmaları ve anlamak,

Bireysel alanında ve yaşadığı, çalıştığı çevrede hijyen ve temizlik kurallarını hayatlarının bir parçası olarak benimsemek,

Spor ve fiziksel aktiviteyi olmazsa olmaz bir özellik olarak varsaymakve uygulamak,

Hayatlarının her bölümünde sportif faaliyetlerde bulunmak, bundan keyif almak ve kişisel gelişimler çıkarmak.

İTK öğrencileri, çalışanları ve de mezunlarının yukarıdaki sağlık ve temizlik ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Doğa ve Çevre Farkındalığı

Çevrenin ve doğanın koşullarını, faydalarını, anlamak. Küresel ısınma, susuzluk, kuraklık, çevre kirliliği, nüfus artışı gibi olayların çevremizi, doğayı ve geleceğimizi nasıl etkilediğini anlayabilmek.

İnsanların ve sosyal grupların, ülkemizin, şehrimizin ve hatta kendimizin doğayı nasıl etkilediğini anlayabilmek, analiz edebilmek, bireysel davranışların, nelere etken olduğunu analiz edebilerek sonuca varabilmek.

Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak, doğayı ve çevremizi koruyabilmek için veya geliştirmek için, çözümler bulmak, getirmek ve uygulamak.

Doğa ve Çevreye karşı sorumlu bir şekilde davranmayı bir hayat standardı olarak benimsemek ve bunu yaymak.

Diğer yaşayan varlıklara saygı duyma, koruma sorumluluğunu anlama ve doğal dengeyi anlamak.

İTK öğrencileri, çalışanları ve mezunlarının yukarıdaki doğa ve çevre farkındalığı ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Laiklik, Demokrasi ve Atatürk Değerleri

Atatürk değer ve inkilaplarının anlamını, etkilerini iyi anlayabilmek, günümüze uygun anlayışla geliştirerek, uygulayabilmek. Bunun etkilerini ülkemizin geleceği için analiz edebilmek, geleceği yönelik öngörüde bulunabilmek.

Ülkenin politik sistemini anlayabilmek, siyasi sorumluluk almanın önemini, sonuçlarını iyi analiz edebilmek.

Laiklik ve demokrasi kavramlarının hem yurtdışında hem de ülkemizde uygulamalarını öğrenmek, analiz edebilmek. Ülkemizdeki laiklik ve demokrasi sistemini anlayabilmek, gelişmeye açık yönlerini veya artılarını analiz edebilmek, çözümleri görebilmek ve sunabilmek.

Atatürk ile Atatürkçü değerlerin farkını bilmek ve anlamak.

İTK öğrencileri, çalışanları ve de mezunlarının yukarıdaki Laiklik, Demokrasi, Atatürkçü değerlerin farkındalığı ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Erdem ve Etik Değerler

Erdemli olmak ve etik kavramları bilmek, anlamak ve bunları değişik olaylarda ve durumlarda uygulamak, analiz etmek ve doğru sonuca varabilmek

Farklı bakış açıları ile etik değerlerin, nasıl farklı algılanabileceğini görmek. Etik sonuçları tarafsız değerlendirebilmek ve taraflı bakış açısı olan kişilere anlatabilmek.

Ahlaki değerler, dini değerler, etik değerler, hukuki değerin anlamını bilmek, farklarını anlamak, farklı durumlarda, farklı sonuçlar doğurduğunu, nedenini ve sonuçlarını analiz edebilmek.

İTK öğrencileri, çalışanları ve de mezunlarının yukarıdaki Erdem ve Etik değerlerin farkındalığı ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.
 

Disiplin

Hayat disiplinin, sorumluluk ve hedefler önceliklendirmenin önemini ve ileriye dönük etkilerini irdeleyebilmek ve kendi hayatında uygulayabilmek,

Disiplin sistemlerini anlayabilmek, uygulama nedenlerini ve sonuçlarını analiz edebilmek, katkıda bulunmak, uyum sağlayabilmek. Hatalı olan disiplin sistemlerinde, hataları görebilmek, kapsamlı sonuçlarını düşünerek çözüm önerisinde bulunabilmek.

Disiplin anlayışının hayat ve kariyerindeki farklı yerlerde, farklı şekillerde uygulamalarını görebilmek, analiz edebilmek ve gerekli ise geliştirebilmek.

İTK öğrencileri, çalışanları ve de mezunlarının yukarıdaki hayat disiplini farkındalığı ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Türkiye Örf ve Adetleri

Anadolu'nun farklı örf ve adetlerini bilmek, anlamak ve saygı duymak. Farklı insanların farklı örf ve adetlerinin olabileceğini farklı görüşlerinin olabileceğini anlamak.

Geçmişten gelen örf ve adetlerin kültürel zenginliğini anlayabilmek, bunları benimseyebilmek.

Demokratik veya eşitlik ilkelerine, sağlığa ve kişisel özgürlüklere aykırı ve zararlı olan adetleri anlayabilmek, bunların zararlarını, toplumsal etkilerini analiz edebilmek ve geliştirilmesi veya değiştirilmesi için çözüm önerileri yaratabilmek, ve kapsamlı sonuçları analiz edebilmek.

Kendi kültürel zenginliklerimiz ile başka ülkelerin veya bölgelerin kültürel zenginliklerini karşılaştırabilmek, ilişkilendirebilmek. Bu zenginliklerin tanıtımını veya sunumunu geliştirebilmek için çözüm veya yolları bulabilmek ve gerçekleştirebilmek.

İTK öğrencileri, çalışanları ve de mezunlarının yukarıdaki Türkiye’nin örf ve adetlerinin farkındalığı ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Sanatsal Yaklaşım

Sanatın farklı dallarına ilgi duymak, bunları ayırt edebilmek ve farklı seviyelerde değerlendirebilmek,

Farklı kültür ve zamanlardan olan sanatları, güncel popüleritesine göre değil, kültürel zenginliklere katkısına göre değerlendirebilmek,

Sanatın, iş ve kişisel hayatın içindeki, topluma da, etkileşimlerini görebilmek ve analiz edebilmek,

Görsel, işitsel veya performans sanatlarının her birinde en az asgari seviyede performans gösterebilmek,

Farklı sanatsal performansların ve eserlerin, değer ve bilgi iletişiminde etkileşimini görebilmek.

İTK öğrencileri, çalışanları ve mezunlarının yukarıdaki sanatsal yaklaşım ile ilgili değer ve ilkeleri benimsemiş olmaları beklenmektedir.