İzmir Özel Türk Koleji

Anadolu & Fen Lisesi

AKADEMİK VE SOSYAL YÖNDEN DONANIMLI DÜNYA VATANDAŞLARI

İTK Okulları’nda lise öğrencilerimizin hayat başarısı elde etmeleri için; kritik düşünme becerisi kazanmış, yaratıcı, iş birliği içinde çalışabilen, iletişim becerileri yüksek, liderlik vasıflarına sahip, teknolojiyi kullanmanın yanı sıra yöneten ve biçimlendiren bireyler olarak hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz.

İLGİ VE YETENEK DOĞRULTUSUNDA MESLEK SEÇİMİNE YÖNLENDİRME 
Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; alan seçimine yönlendirerek, seçilen alan türlerine göre hazırlanmış eğitim müfredatı ile üniversiteye hazırlıyoruz. Liselerimizde MEB müfredatına ek olarak üniversite hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Artırılmış ders saatleri ile öğrencilerimizin hem akademik gelişimlerine katkı sağlanmakta hem de üniversite hazırlık çalışmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin test tekniği geliştirilerek akademik başarı ile hedefledikleri bölümleri kazanmaları sağlanmaktadır. 
MOBIL UYGULAMA YAZAN, TEKNOLOJİYİ BİÇİMLENDİREN ÖĞRENCİLER
Lisede öğrencilerimiz önceki kademelerde aldıkları kodlama bilgilerini pekiştirir. Programlama dünyasına adım atan İTK’lı öğrenciler masaüstü uygulamaları, mobil aplikasyonlar, interaktif web siteleri, oyun geliştirme gibi alanlarda projeler üretir. Böylece üniversite ve kariyer hayatında kendini ön plana çıkaracak becerileri lise sıralarında kazanmış olurlar.

HAYAT TARZI OLARAK YABANCI DİL EĞİTİMİ
Anadolu Liselerinde 9. sınıflarda haftada 12 saat, Fen Liselerinde haftada 9 saat ile gerçekleştirilen İngilizce dil eğitimi yapılan özel çalışmalar ile desteklenir. 9. ve 10. sınıflarda grup sunumları, 11. sınıflarda ise kişisel sunumların yanı sıra ITK TALKS ve münazara çalışmaları ile öğrencilerimiz İngilizce’yi aktif olarak kullanırlar. Anadolu ve Fen Liselerimizde, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak yılda toplam 936 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz
yurt içinde ve yurt dışında yapılan çok sayıda etkinliğe katılarak İngilizce dil becerilerini geliştirme olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin, İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ya da İspanyolca derslerinden birini haftada 2 saat olarak tercih etmektedirler. 

BAŞARI KAZANIRKEN SOSYAL HAYATI DA YAKALAYAN ÖĞRENCİLER
Öğrencilerimiz sadece akademik alanlarda değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz kulüpler, tiyatro, müzikal, orkestra, MUN, Destination Imagination, spor takımları, genç girişimciler, FLL
gibi çok sayıda seçenek arasından tercih ettikleri etkinliklerde yer alırlar. Her yıl düzenli olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı bilim ve kültür gezilerimize katılarak değişik ülkelerin üniversite, fabrika, müze, bilim merkezlerini görme fırsatı elde
ederler.
AKADEMİK TAKİP SİSTEMİ İLE ÜNİVERSİTE HEDEFLERİNE ULAŞAN ÖĞRENCİLER
ATS (Akademik Takip Sistemi) öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini takip ederek gerektiği zaman gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.
Akademik takip sistemi ile 

• Sınıf öğretmenliği (Mentorluk Sistemi) ile öğrenci takibi yapılarak velilerimiz ile düzenli iletişim kurulur.
• Lisenin her seviyesinde 2 haftada 1 kez sayısal ve sözel dönüşümlü Akademik Takip Sınavları(ATS) sınavları,
• Dönem sonlarında genel ATS ve SDS sınavları,
• Yıl içerisinde yapılan Ders Başarı Sınavları (DBS),
• Yıl içinde her hafta yapılan YKS deneme sınavları,
• Eksik kazanımları tamamlama çalışmaları ile öğrencilerimizin başarılarını arttırmak için uygun öğrenme modelleri uygulanmaktadır.

 

YKS hazırlık çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım.   

 

Bilgilerizi Bırakın