İzmir Özel Türk Koleji

Advanced Placement (AP) Programı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ITK Anadolu ve Fen Liselerinde başlattığımız AP (Advanced Placement) Programı, öğrencilere dünyanın en saygın üniversitelerine kabul edilmelerinde önemli avantajlar sağlayan ve College Board tarafından yürütülen uluslararası bir akademik sınav programıdır.

 

Henüz lisedeyken öğrencilere üniversite seviyesinde müfredatla tanışma fırsatı veren AP Programı, yurt dışı üniversite başvurularında başvuru yaptığı üniversitelere öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir.

Bu program kapsamında ITK'da Online AP kursları alan öğrenciler, seçkin üniversitelere yapacakları başvurularda avantaj sahibi olmakla beraber, başarılı oldukları AP sınavlarıyla o derslerden üniversitede muaf olma imkanına da sahip olabilirler.

Harvard, Yale, Stanford, MIT, Princeton gibi Birleşik Devletler'deki Ivy League üniversitelerine başvururken öğrencilerimizi daha rekabetçi hale getiren, Imperial College, Oxford ve Cambridge gibi İngiltere Üniversitelerine başvurmak için önkoşul olarak görülen, ancak bu üniversiteler dışında, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler Amerika'da hem de bu iki ülke dışında Kanada dahil 60'dan fazla ülkede tüm üniversitelerin öğrencilere kabul ve burs verirken öğrencinin başvuru kalitesini ölçümlemek adına değerlendirmeye aldığı Advanced Placement Sınavları, öğrencilerimizin üniversitede okumak istediği bölüme göre lise eğitimi boyunca tercih ederek hazırlandığı sınavlar olarak da görülebilir.

2021-2022 akademik yılı içinde AP Calculus BC, AP Physics, AP Biology, AP Chemistry, AP English Language and Composition ve son olarak AP US History sınavlarına yönelik olarak başlattığımız kurslarla öğrencilerimiz mevcut derslerine ek olarak istedikleri branşlarda uluslararası olarak yeterlilik kazanma olanağına sahip olur.

Yurt dışında üniversite eğitimi düşünen tüm lise öğrencilerimizin başvurması gerektiğini düşündüğümüz Advanced Placement Programı kapsamında açılan sınıflara öğrenciler seçilerek dahil edilir ve AP kursları akademik başarıyı üst seviyede tutularak İngilizce olarak işlenir.

 

AP dersleri almanın avantajları nelerdir?

 

• Lise müfredatına ek olarak, üniversite seviyesinde AP dersleri alırlar.
• Dünyanın önde gelen üniversitelerinden burs alma imkanına sahip olur.
• ABD ile birlikte 60’dan fazla ülkede geçerlidir.
• Yurt dışı üniversite başvuru süreçlerinde başvuru sürecinde avantaj sağlar.
• Öğrenciler, başarılı oldukları AP derslerinden üniversitede muaf olma imkanına sahip olurlar.
• Akademik anlamda kendilerini geliştirip üniversite düzeyindeki dersler hakkında bilgi sahibi olur.
• Türkiye’de ve yurt dışındaki saygın üniversitelerden kabul alma ve burs kazama şanslarını arttırır.
• Erken yaşta uluslararası bir tecrübe edinme şansına sahip olur.

 

İTK'nın yürüttüğü AP Programında Bulunan Dersler Nelerdir?

AP Programı kapsamında açılan kurslar:

✓ AP Calculus BC,
✓ AP Biology,
✓ AP Chemistry,
✓ AP Physics,
✓ AP US History,
✓ AP English Language and Composition.

 

Program kapsamındaki tüm kurslar okul sonrası veya hafta sonu online olarak işlenir.

 

Tüm bu kursların dışında lise eğitimi boyunca kulüp dersleri ve müfredat dersleriyle sadece kendi öğrencilerimizi hazırladığımız AP Sınavları:

✓ AP Computer Science A
✓ AP Computer Science Principles
✓ AP 2D Design
✓ AP Music Theory

 

AP Programında Okumak İstediğim Bölüm İçin Gerekli Olan Derse Nasıl Karar Verebilirim?

Öğrenci öncesinde okumak istediği bölümün hangi temel bilimler üzerine kurulduğunu bilmelidir. Örneğin kimya mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci şüphesiz ki AP Calculus BC ve AP Chemistry sınavlarına girmelidir. Hangi kurslara katılıp hangi sınavlara hazırlanacağınıza karar vermek için okumak istediğiniz üniversitelerin ilgili bölümlerindeki gerekliliklere göz atabilirsiniz.
 

Advanced Placement hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız ap@itk.k12.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz!

 

 


Dersler Hakkında:

  

AP ENGLISH LANGUAGE AND COMPOSITION

AP English Language and Composition olarak bilinen İngiliz Dili ve Kompozisyon kursu, üniversite düzeyinde bir retorik ve yazma müfredatı sunmaktadır. Bu kursta öğrenciler çeşitli aşamalardan veya taslaklardan geçen kanıta dayalı analitik ve tartışmacı makaleler geliştirirler. Argümanlarını desteklemek için araştırmaları değerlendirir, sentezler ve alıntılar yaparlar. Kurs boyunca öğrenciler uygun gramer seçimleri yaparak kişisel bir tarz geliştirirler. Ek olarak, birçok disiplinden ve tarihsel dönemden metin biçimleri olarak grafik görüntüler de dahil olmak üzere kurgusal olmayan metinlerdeki retorik unsurları ve etkilerini okur ve analiz ederler.
AP English Language and Composition kursu çok iyi derecede İngilizce bilen öğrenciler için tasarlanmış olup, bu kursu seçen öğrencilerin, eğitim ve yazı dışı konularda analitik ya da ikna edici denemeler, çeşitli yazılı edebi konular ve tartışmalarla ilgili geniş okuma bilgisine sahip öğrenciler olmasını tavsiye ediyoruz.

AP BIOLOGY

AP Biology ya da kısaca AP Bio olarak bilinen AP Biyoloji kursu üniversite düzeyinde biyoloji müfradatı sunan ve üniversite kabullerinde öğrencilere öncelik sağlayan bir kurstur.
AP Biology kursu, canlı organizmalar ve biyolojik sistemler hakkında kapsamlı bir düşünme biçimi sağlayan temel bilimsel ilkeleri, teorileri ve süreçleri kapsayan dört ana tema ya da büyük fikir üzerine kuruludur. Bu büyük fikirler, Evrim, Biyolojik sistemlerde enerji kullanımı, Biyolojik sistemlerde uyaranların işlenmesi ve Doğada daha büyük ölçekte biyolojik sistemler arasında meydana gelen etkileşimler seklinde özetlenebilir.
Bu kursu üniversite hayatına yaşam bilimleri ile ilgili bir bölümde ya da sağlık alanında devam etmek isteyen yüksek motivasyonlu öğrencilere öneriyoruz. Bu kursu seçen öğrenciler bahsedilen bölümlere kabul şanslarını artırabilirler. Ön koşullar okuldan okula ve eyaletten eyalete değişmesine rağmen, AP Biyoloji kursuna başlamadan önce, öğrencilerin biyoloji ve kimya derslerini başarıyla geçmiş olmalarını tavsiye ediyoruz.

AP CHEMISTRY

AP Chemistry olarak bilinen AP Kimya kursu, öğrencilere gelecekte kimya alanındaki ileri düzey çalışmalarını desteklemek için üniversite düzeyinde bir temel sağlar.
Öğrenciler, atom yapısı, moleküller arası kuvvetler ve bağlar, kimyasal reaksiyonlar, kinetik, termodinamik ve denge gibi konuları keşfederken sorgulamaya dayalı araştırmalar yoluyla kimya anlayışlarını geliştirirler.
AP Kimya kursu, kimyasal ve fiziksel bilimlerin yanı sıra herhangi bir biyolojik bilime ilgileri ve becerileri olan öğrencilere yönelik bir derstir. AP Kimya kursuna başlamadan önce, öğrencilerin kimya ve matematik derslerini başarıyla geçmiş olmalarını tavsiye ediyoruz.

AP CALCULUS BC

ITK'da sunacağımız AP Calculus BC Senior kursu, üniversite düzeyinde Calculus olarak bilinen hem birinci hem de ikinci dönem ileri düzey matematik derslerinin toplamına eşdeğerdir. 
AP Calculus BC, Calculus AB müfredatında yer alan tüm konuları kapsar. Dersin içeriğinde Limit, Türev ve İntegral konuları bulunmaktadır. Diferansiyel calculusun teorisini ve uygulamalarını içerir.
Buna ek olarak seriler, kuvvet serileri  ve serilerin yakınsak veya ıraksak olup olmadığını belirlemek için çeşitli yöntemlerin bulunduğu bir dizi çalışma içerir. Öğrenciler ortak fonksiyonları ve genel Taylor seri gösterimleri için Maclaurin serilerine aşina olmalıdır.
Bu ders Calculus AB’den daha iyi bir kabul aracıdır. Özellikle Mühendislik gibi bölümlerde okumak isteyen adayların alması gereken AP Calculus BC kursu, öğrencilerin matematik yeteneklerini gösteren bir araçtır. AP Calculus derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Çünkü hemen hemen her üniversite bölümü matematik için bir gösterge aramaktadır.

AP PHYSICS

ITK'da sunacağımız AP Fizik kursu, AP Physics 1 ve 2 derslerinin birleşimidir.
AP Fizik 1 dersi, Newton mekaniği olarak bilinen konuları içeren cebir tabanlı, üniversite düzeyinde fizik dersidir.  İtme ve Momentum, Yer Çekimi, Elektrik, Alan ve Kuvvet, Kirşof Kanunları gibi fiziğin temelleri olarak nitelendirilebilen bu konularda başarılı olan öğrenciler, AP fizik 2 sınavında daha büyük başarı göstermektedir.
AP Fizik 1 müfredatı, öğrencilere birçok konunun daha ileri seviyede ve teorik bir şekilde öğretilmesini amaçlamaktadır. AP Fizik 1 dersi, cebire dayanan matematiksel bir genel fizik dersidir.
AP Fizik 2 dersi de üniversite seviyesinde bir fizik deneyimi ve bilgisi sunar. Konuların ve soru çözümlerinin matematiksel ifadelere dayandığı genel bir fizik dersidir. Optik, İzafiyet, Kuantum Fizik, Atom ve Nükleer Fizik ve Termodinamik gibi konuları içermektedir.
AP Physics dersi matematiksel yönden becerisi olan öğrenciler tarafından kolayca öğrenilebilmektedir. Bu kursta öğrencilere doğru ve bilimsel İngilizce terminoloji kullanmaları, kavramları algılayıp değerlendirebilmeleri, problem çözebilip doğru analiz ve hesaplama yapabilmeleri ve sonuçları doğru formatta sunabilmeleri öğretilmektedir. Bu kursu, özellikle üniversitede Temel Bilimler veya Mühendislik okuyacak öğrencilere tavsiye ediyoruz.

AP US HISTORY

AP US History kursu, 1491’den bugüne dokuz tarihsel dönemde Amerikan tarihin önemli olaylarını, bireylerini, gelişmelerini ve süreçlerini araştırır. Öğrenciler, tarihçiler tarafından kullanılan becerileri, uygulamaları ve yöntemleri geliştirir ve kullanır. Birincil ve ikincil kaynakları analiz edip tarihsel karşılaştırmalar yaparlar. Bağlamsallaştırma, nedensellik ve zaman içindeki süreklilik ve değişme ile ilgili akıl yürütme ve tarihi argümanlar geliştirirler.
Bu kurs tarihsel düşüncenin geliştirilmesine odaklanır. Bu kurs öğrencilere farklı zaman ve yerlerdeki tarihsel gelişmeler arasında bağlantı kurmaları, karşılaştırma yapmaları ve derin analizler geliştirmeleri için kurs boyunca keşfedecekleri, Amerikan ve ulusal kimlik; göç ve yerleşim; siyaset ve güç; iş, değişim ve teknoloji; Amerika’nın dünyadaki yeri; coğrafya ve çevre; ve kültür ve toplum gibi yedi ayrı tema sunar.