İzmir Özel Türk Koleji

LGS Hazırlık Çalışmaları

 

LGS ÇALIŞMALARI İLE HEDEFLENEN LİSE HAYAL DEĞİL!

İzmir Özel Türk Koleji’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çalışmaları 4. Sınıftan itibaren başlamaktadır. Çok yönlü bakış açısı ile hazırlanan programda önceliğimiz, öğrencilerimizin bir üst düzeye eksiksiz olarak hazırlanmalarını ve hedefledikleri liseye gidebilmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerimize LGS hazırlık sürecinde tüm bölümlerimizle destek vermek, başarılarını her geçen gün daha da ileriye götürmek için akademik, sosyal ve psikolojik yönden tam kapsamlı bir program uygulanmaktadır.


Mentor Öğretmenler, Ders Öğretmenleri, PDR, Okul Müdürlüğü ile Güçlü Akademik Takip 

Her öğrencinin sınav sonucu, ders içi performansı ve sosyal gelişimi; mentor öğretmenler gözetiminde ilgili ders öğretmeni, müdür yardımcısı ve PDR uzmanı tarafından takip edilir. Burada öğretmen-öğrenci-veli iş birliği esas alınarak öğrencinin gelişimine katkı sağlanır. 

 

Üst Düzey Düşünme Becerilerini Destekleyen Çalışmalar 

İlkokulda başlayan üst düzey düşünme becerisi çalışmaları, ortaokulda LGS’ye hazırlık anlamında hız kazanır, beceri temelli soru çözümleri yapılır. Bu çalışmalardaki amacımız öğrencilerimizin soyut ve yaratıcı  düşünme becerilerini desteklemektir.

 

Yeni Nesil Sorulardan Oluşan Zengin İçeriklerle LGS Hazırlıkları
Sınava doğru yöntem ve doğru kaynakla hazırlanmak, başarı için öncelikli koşuldur. Bu anlamda LGS kaynaklarımız uzun bir inceleme sürecinden sonra özenle seçilip oluşturulmaktadır. Bunun yanında İTK öğretmenleri tarafından hazırlanan yayınlar da süreci etkin bir şekilde desteklemektedir.

 

 Her Öğrenciye Yönelik Etüt, Ek Ders ve Üst Düzey Çalışmalar 

Her sınav sonucunda hazırlanan ayrıntılı raporlar ışığında hem sınıf olarak hem de öğrencilerimizin bireysel olarak eksik kazanımları belirlenmektedir. Bu eksik kazanımları gidermek için etütler, ek dersler planlanıp yapılmaktadır. Ayrıca ortaokul LGS sınıflarımızda yüksek başarı gösteren öğrencilerle de gerek kampüs bazında gerekse beş kampüs bir arada üst düzey çalışmalar yürütülmektedir.


LGS Kampları ve Hızlandırmalar 

LGS çalışmalarına ek olarak yılın belirli dönemlerinde soru çözüm kampı ve sınava hazırlık amaçlı yoğun hızlandırma programı uygulanır. Bu kamp ve hızlandırma  döneminde öğrencilerimiz öğretmenleri rehberliğinde hazırlandıkları sınavlara yönelik yüzlerce soru çözerek konu tekrarı yaparak deneyimlerini artırmış olurlar. 

 

Yüz Yüze ve Dijital Ortamda Uygulanan  Deneme Sınavları

İlkokuldan itibaren öğrencilerin kazanım eksiklerini saptamak, farklı soru tipleri ile karşılaşmalarını ve sınav tecrübesi edinmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak Akademik Takip Sınavları (ATS) ve deneme sınavları uygulanmaktadır. 4-5-6.sınıflarda 15 günde bir, 7 ve 8.sınıflarda da haftada 2 kez ATS uygulanır. Ayrıca 8.sınıflarda her hafta LGS hazırlık deneme sınavları yapılır. 

 

Detaylı Sınav Analizleri ve Ölçme Değerlendirme Çalışmaları 

Bölümler ile soru hazırlama çalışmaları yapılır. Uygulanan tüm sınavlar öncelikle detaylı olarak bölüm başkanları ile birlikte incelenir. Soruların analizlerine bakılır. Sınav sonuçları incelemeler sonucunda değerlendirilir ve ilgili tüm yöneticiler ile paylaşılır.
Sınavlar incelemeler bittikten sonra uygulamanın hemen sonrasında veli ve öğrenciler ile paylaşılır. Öğrenci, şube ve okul gelişimleri tüm bu sınavlara göre izlenir ve düzenli toplantılar ile alınacak önlemler belirlenir.