İzmir Özel Türk Koleji

Ortaokul

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE AÇIK, ÇOK YÖNLÜ ÖĞRENCİLER

Kökleri geçmişte, dalları gelecekte olan İzmir Özel Türk Koleji “Yarınlarda Var Olacak” nesiller yetiştirmeye devam ediyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARA HAZIRLAYAN EĞİTİM PROGRAMI
Öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren akademik ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine tam donanımlı bir şekilde hazırlanmaktadır.
SANAT VE SPORLA KENDİNİ KEŞFEDEN BİREYLER
İzmir Özel Türk Koleji her zaman yeniliklere açık, araştıran, okuyan, sanat ve sporla kendini geliştiren, bilimsel çalışmalar ile ilgilenen, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefler.

BİLİM PROJELERİ İLE PROBLEMLERE ALTERNATİF ÇÖZÜM BULMA BECERİSİ
Ortaokul Fen Bilimleri dersleri içinde yapılan SAT (Sorgulayan Araştıran Takımlar) projeleriyle yıl boyu belirledikleri problemlere öğretmenlerinin rehberliğinde çözüm önerileri arayan ve özgün tasarımlar gerçekleştiren öğrenciler, bu şekilde potansiyellerini
de ortaya koyma fırsatı bulurlar. 
GELECEĞİN ORTAK DİLİ: KODLAMA
Ortaokulda öğrencilerimiz Scratch, Kodu Game Lab ve Code.org kullanarak algoritmik düzenlenen kod  bloklarıyla kodlama mantığını geliştirirler. HTML kodlarını kullanarak web sitesi tasarlayabilir, excel formülleriyle hesap yapabilir, karmaşık grafikleri analiz
edebilirler. İTK, programlama / kodlama öğrenmenin yeni bir dil olduğuna inanır ve öğrencilerimizi bu yeni dili öğrenme süreciyle erken yaşta tanıştırarak farklılık yaratan, yaratıcı ve problem çözme becerisi gelişmiş bireyler olmalarını hedefler.
• Yeni Nesil Teknolojiler,
• Kodlama,
• Arduino,
• Lego Robotik,
• Maker Eğitimleri ve
• 21. Yüzyıl Becerileri Programları ile öğrencilerimiz teknolojik başarısı yüksek bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

AVRUPA DİL PASAPORTU STANDARTLARI
Ortaokulda; Avrupa Dil Pasaportu Standartları referansı ile İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde bağımsız dil kullanımı hedeflenir. 5. sınıf derslerimiz, yabancı dil ağırlıklı olarak devam etmekte olup İngilizce kulüp saatleri ile birlikte haftada 18 saati bulmaktadır.
İNGİLİZCE SUNUMLAR
İngilizce sunumlar; 5. ve 6.sınıflarda grup sunumları, 7. ve 8.sınıflarda ise kişisel sunumlar olarak yapılmaktadır. Ortaokul sınıflarımızda “FORUM” gibi İngilizce münazara çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce iletişim ve sunum teknikleri becerileri
kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak seçtikleri Almanca, Fransızca ya da İspanyolca dersleri ile çok dilli bir dünyaya hazırlanırlar. Amacımız haftada 2 saat olarak gördükleri 2. Yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaktır.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM İLE HEM SINAVLARA HEM HAYATA HAZIRLIK
Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkân tanıyoruz. Öğrenci merkezli öğretim programımızda bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinler arası çok yönlü aktivitelerle (Kodlama-Robotik, Basketbol,
Yüzme, Müzik, Resim vb.) eğitim programımızı zenginleştiriyoruz.
Öğrencilerimiz; Matematik, Fen Bilimleri, Sanat, Sosyal Bilimler, Spor, STEM, Kodlama ve Robotik ile ilgili kavram ve olguları, uygun şekilde hazırlanmış laboratuar ve/veya spor salonları gibi özel alanlarda öğrenci merkezli yaklaşımla öğrenmektedirler.

 

ÖĞRENCİYE ÖZEL TAKİP SİSTEMİ İLE HER BİR ÖĞRENCİMİZİN GELİŞİMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.
ATS (Akademik Takip Sistemi) öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini takip ederek gerektiği zaman gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.
Akademik takip sistemi ile • Sınıf öğretmenliği (Mentorluk sistemi) ile öğrenci takibi yapılarak velilerimiz ile düzenli iletişim kurulur.
• 4. sınıftan 12. sınıfa kadar her seviyede düzenli olarak uygulanan Akademik Takip Sınavları,
• Dönem sonlarında genel ATS sınavları,
• Yıl içerisinde yapılan Ders Başarı Sınavları (DBS),
• Yıl içerisinde yapılan deneme sınavları ve
• Eksik kazanımları tamamlama çalışmaları ile öğrencilerimizin başarılarını arttırmak için uygun öğrenme modelleri uygulanmaktadır.
4. SINIFTAN İTİBAREN 3381 SAAT İLE ADIM ADIM LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) HAZIRLIK
Öğrencilerimiz; 4. Sınıftan itibaren 3381 saat Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık çalışmalarında bulunur. 7. sınıftan itibaren hızlandırma ve dönemsel tekrar programları ile LGS’ye hazırlanırlar.
YAZ DÖNEMİ TAKİBİ İLE 8. SINIFA EKSİKSİZ GEÇİŞ
Öğrencilerimizin yaz dönemi takibi ile 8. sınıfa eksiksiz olarak geçiş yapmaları amaçlanmaktadır. Yeni sisteme uyumlu, anlama ve yorumlama becerisini güçlendirici yöntemler ve materyaller ile hazırlık çalışmaları devam  eder.
Hazırlık çalışmalarımız içinde yer alan: 
• LGS soru çözüm kampları,
• Dijital eğitim içerikleri ve yayınları ile derslerde pekiştirme,
• PDR – Okul Yönetimi ile Öğrenci-Veli randevulu düzenli takip görüşmeleri,
• 4. sınıftan itibaren uygulanan ATS (Akademik Takip Sınavları) ile öğrencilerimizin yeni nesil sorulardan oluşan sınav hazır bulunuşluklarını arttırma,
• Sürekli deneme sınavları ve planlı okul sonrası etütler,
• Kazanım eksiği tamamlama çalışmaları,
• Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışma grupları,
• LGS hazırlık dersleri ile farklılaştırılmış ders programları,
• Artırılmış Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal 
Bilgiler ders saatleri,
• 8. sınıflarda akademik hafta sonu kursları ile LGS’de başarı elde etmelerini amaçlamaktayız.

 

LGS hazırlık çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım.

 

Bilgilerizi Bırakın

 

 • Sürekli ve sistemli akademik takip odaklı eğitim modeli 
 • Her branşta sarmal eğitim modeli 
 • Üniversiteye kadar kesintisiz eğitim 
 • Haftada 16 saat İngilizce ile kalıcı dil eğitimi 
 • Anadili İngilizce olan (Native) öğretmenlerle İngilizce dersi 
 • Cambridge sınavlarında Türkiye ortalamasının üstünde başarı 
 • JRMUN, Destination Imagination Uluslararası Etkinliklere Katılım 
 • PSSP (Partner School Science Program) ve FEP (Future Exploring Program) ile Uzay bilimleri üzerine ulusal ve uluslararası projeler üretme ve yurt dışındaki kardeş okullarımız ile paylaşımlarda bulunma 
 • Almanca, Fransızca, İspanyolca dil eğitimi 
 • Nearpod ve diğer web 2.0 araçları ile interaktif uygulamalar 
 • Edubook interaktif dijital kütüphane  
 • Flipped Learning (Ters Yüz Eğitim) ile ders tasarımları 
 • Uluslararası standartlarda eğitim içeriği 
 • Kariyer odaklı Uluslararası BTEC Program 
 • HTML kodlama ile web tasarımı 
 • Arduino, Lego Mindstorms, Makey Makey, 3D modelleme 
 • Etüt, ek dersler, hafta sonu kursları 
 • Okul sonrası bilim, sanat, spor, teknoloji kursları 
 • Tam zamanlı psikolojik danışmanlıkla veli ve öğrenciye rehberlik hizmeti  Mentorluk (Sınıf Öğretmenliği) Sistemi 
 • Kariyer belirleme ve yönlendirme çalışmaları 
 • Sorgulayan, araştıran takım projeleri ile bilim eğitimi 
 • Medya okur yazarlığı 
 • Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 
 • Öğrenciye Özel Akademik Takip Sistemi 
 • Spor takımları ile ilçe, il, Türkiye müsabakalarına katılım 
 • İTK Spor Kulübü çatısı altında lisanslı sporcu olma şansı
 • Yüzme (Büyükçiğli ve Bornova Kampüsleri) 
 • 70’e yakın kulüp faaliyetleri 
 • Spor ve sanat etkinlikleri 
 • Enstrüman, bando, orkestra ve koro çalışmaları ile müzik eğitimi 
 • Kendi mutfağımızda hazırlanan yemekler 
 • Dijital portallar (konu anlatım videoları, test çözümleri ile öğrenciye özel bireysel öğrenme) 
 • 7/24 Kamera ve özel güvenlik sistemi 
 • Servis hizmeti 
 • Okulum Temiz Belgesi 
 • Kantin 
 • Tam gün sağlık personeli ve donanımlı revir