İzmir Özel Türk Koleji

Lise PDR Çalışmaları

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK FAALİYETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Lise çağındaki gençlerin, ergenlik döneminden kaynaklanan sorunlarına yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur. 

 

KARİYER BELİRLEME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI

15-18 yaş arası dönem öğrencilerde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Bu nedenle eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra “Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin” önemi büyüktür. Lise sonunda gencin yüksek öğretime ya da hayata ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için onun bu dönmede bireysel özellikleri, koşulları, kapasite ve sınırlılıkları açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tanıma ve tanıtma çalışmaları bu yıllarda önemini arttırır. Bu kapsamda İTK Okulları Lise rehberlik çalışmaları 9. Sınıftan itibaren aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür:

- 9. Sınıf ve ara kayıt Uyum çalışmaları – Meslek, Kişilik  ve Çoklu Zekâ Envanterleri - Ders ve Meslek seçimine yönelik Bireysel Görüşmeler - Mesleki Gölge Programı - Üniversite Tanıtım sunumları - Üniversite Tanıtım Gezileri - Test Tekniği ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve grup çalışmaları - Sınav Kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları - YKS sınavlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, başvurular. - Tercih Danışmanlığı Yatılı Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar Yatılı öğrencilerimizin uyum süreçlerini desteklemek amacı ile yıl içerisinde akademik ve sosyal becerileri ile ilgili takip çalışmaları yürütülmektedir.

İTK DEĞERLERİ

İTK Değerleri,  İTK Okullarında PDR Bölümü ve zümreler arası işbirliği ile tüm kademelerimizde ele alınır. Zümreler, öğrencilerin  bulundukları sınıf kademesine göre, kendi ders içeriklerinde, ayın değerini ele alırlar. O ayın değeri ile ilgili Sosyal etkinlikler zümreler arası işbirliği ile gerçekleşir. Böylece öğrencinin o değeri içselleştirmesi sağlanmaya çalışılır.

AYLARA GÖRE İTK DEĞERLERİMİZ

EYLÜL

DİSİPLİN

EKİM

ERDEM VE ETİK DEĞERLER

KASIM

LAİKLİK, DEMOKRASİ VE ATATÜRK DEĞERLERİ

ARALIK

HAKLARIMIZ

OCAK

FARKINDALIK

ŞUBAT

SEVGİ-SAYGI, DOĞA-ÇEVRE SEVGİSİ

MART

VATANSEVERLİK

NİSAN

TÜRK ÖRF VE ADETLERİ

MAYIS

SPORTİF VE SANATSAL DEĞERLERİMİZ

HAZİRAN

DOĞA VE ÇEVRE FARKLINDALIĞI