İzmir Özel Türk Koleji

PDR Bölümü Özel Çalışmaları

Frostig-Görsel Algı Testi:  İTK Anaokullarında 5 yaş öğrencilerine, Anaokulları Psikologlarımız tarafından “Frostig Görsel Algı Testi” uygulanmaktadır. Frostig Görsel Algı Testi, sertifika ile uygulanan bir testtir. Çocuklar okuma yazmayı, aritmetiği ve  gerekli olan tüm diğer becerileri, görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde öğrenmektedirler. Bu tip sıkıntılar küçük çocuklarda, geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklikler ile kendini göstermektedir. Test uygulamaları sonucunda, her bir öğrencimize özel bireysel rapor hazırlanmakta olup, çocukların ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili grup çalışmalarının yanı sıra bireysel çalışmalar da planlanarak çocukların hazır oluş seviyeleri olumlu yönde desteklenmektedir.

Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği: İTK İlkokulları Hazırlık sınıfı (6 yaş) öğrencilerine İlkokul Psikolojik Danışmanları tarafından “Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği” uygulanmaktadır. Test sonuçları, velilerimizle bireysel rapor şeklinde paylaşılmaktadır.  Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği,Yard. Doç. Dr. Özgül POLAT tarafından 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla  geliştirilmiş olan, ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş tek okul olgunluğu testidir.

PASS Teorisi Bilişsel destek Programı: Bir çocuğun, okuma-yazma süreci ile varsa öğrenme sorunları açığa çıkmaya başlar.Bu durumda kişiye özel bir destek uygulamak gerekir. Bununla ilgili olarak dünyaca ünlü Pass teorisine bağlı olarak oluşturulmuş bir eğitim programı bulunmaktadır. İTK Okulları İlkokul Psikolojik Danışmanları, PASS teorisine bağlı geliştirilen bu eğitimin, lisanslı sertifikalı uygulayıcısıdırlar. PREP, okuma, heceleme ve anlamada problem yaşayan ilkokul çağındaki çocukların birçok gelişim alanını destekleyen, iyileştirici bir öğrenme programıdır. Bu doğrultuda desteklenmesi gerektiği düşünülen ilkokul öğrencileri, Psikolojik Danışmanlar tarafından yıl boyunca desteklenir.

Benego PDR Envanterleri: İTK Okullarında 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm kademelerde Benego Envanter Uygulamaları ve bireysel raporlaması yapılmaktadır.

Holland Mesleki Tercih Envanteri ve Raporlaması: İTK Okulları 10. Sınıf öğrencilerine “Holland Mesleki Tercih Envanteri” uygulanmaktadır. Meslek danışmanı olan John L. Holland tarafından geliştirilen, 6 kişilik tipi ile meslekler arası ilişkiyi inceleyen envanter uygulaması sonucunda, bireysel raporlama yapılır. Bu doğrultuda öğrenci, 11. Sınıfta seçeceği dersler ve ileride yönelebileceği meslek hakkında bilgi sahibi olur.