İzmir Özel Türk Koleji

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Rehberlik hizmetlerini en sağlıklı yürütme şekli Veli - Öğrenci-okul üçgeni içerisinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkar. Bu durumdan zaman zaman ailelerde etkilendiği gibi, bazen de farkında olmadıkları durumlar oluşmaktadır. Her iki durumda da aileyi işin içinde tutarak işbirliği yapmak sonuca ulaşmada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Velilerimize, okula başladıkları günden itibaren oryantasyon çalışmaları ile başlayarak öğrencilerimizin okul sürecini  daha sağlıklı yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki konular kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 • Ders başarısı konusunda belirleyecekleri tutumlar,
 • Ergenlik döneminde geliştirebilecekleri bakış açıları,
 • LGS süreci,
 • YKS süreci
 • Tercih danışmanlığı
 • Ders, meslek ve üniversite seçimlerine yönelik kariyer danışmanlığı,
 • Aile içi sorunlar ve arkadaşlık ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ile baş etme becerileri,         
 • Davranış sorunları ve baş etme becerileri,
 • Bireysel destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar,        
 • Üstün yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalar,
 • BEP kapsamında öğretim gören öğrencilerin ailelerine BEP çalışmaları bilgilendirmeler,
 • Uzman desteği alan öğrencilerimize yönelik takip çalışmaları,
 • Yatılı hayat ve uyum çalışmaları,
 • Dikkat, kişisel ve ailevi sorunları, mesleki karar verme ile İlgili tespitler yapmak ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla Ölçme - Değerlendirme Bölümü işbirliğiyle çeşitli test ve envanter uygulama çalışmaları yapılmaktadır.