İzmir Özel Türk Koleji

2.Yabancı Dil

Günümüzde İngilizcenin tüm dünya tarafından ortak küresel dil olarak kabul edilmesinin yanı sıra, eğitim ve iş dünyasında ikinci bir dile sahip olmak diğer adaylardan bir adım önde olmanızı sağlamaktadır. İzmir Özel Türk Koleji olarak öğrencilerimize anaokulundan lise son sınıfa kadar verdiğimiz İngilizce eğitim programının yanında 2. yabancı dil eğitimlerine de önem vermekteyiz. Hazırlık sınıfından başlayarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca 2. yabancı dil programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi aldıkları 2. yabancı dil eğitimleriyle çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlıyoruz. Böylelikle global bir vatandaş olabilen öğrencilerimiz, hayata donanımlı şekilde başlayarak İTK’lı olmanın farkını hissediyorlar. Lise öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz online konuşma kulübümüzde, öğrencilerimizin Avrupa kültürünü daha iyi tanımaları ve öğrendikleri yabancı dili aktif bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla, o ülkelerde yaşayan yabancı öğretmenlerden konuklarımız olmaktadır. Öğrencilerimiz, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelerden etkinliğimize konuk olan öğretmenlerimiz ile düşüncelerini paylaşmakta ve onlarla sohbet edip, çeşitli okuma-anlama çalışmaları yapmaktadırlar.

 

ALMANCA

Birçok Avrupa ülkesinde ana dil olarak kabul edilen Almanca, eğitimini mühendislik ve tıp
alanlarında sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için özellikle önem taşımaktadır.

FRANSIZCA

Birleşmiş Milletler‘in, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin resmi dili olan Fransızca, başta Fransa olmak üzere Kanada, Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg, Monako ve daha birçok ülkede konuşulur.

İSPANYOLCA

Dünyada 500 milyona yakın kişinin konuştuğu dil olan İspanyolca, gelecek nesil için öğrenilmesi gereken en popüler 2. yabancı dil olma özelliğini korumaktadır.

ZERTIFIKAT, DELF, DELE SINAVLARI

Almanya, Fransa ve İspanya’da üniversite eğitimi alacak öğrenciler
için bu sınavlarda alınan A1, A2, B1,B2, C1 ve C2 diplomaları dil yeterliliklerini
belirler.
• Alınan diploma, Avrupa ve tüm diğer ülkelerde iş başvurularında dil seviyesini göstermek için gerekli ve yeterli bir belgedir.
• Ortaokul 7.sınıftan itibaren 2. yabancı dil derslerinde yüksek performans gösteren öğrencilerimize:
Almanca Zertifikat Deutsch A1, A2 ve B1, Fransızca Delf A1, A2 ve B1 İspanyolca
Dele Escolar A1 ve A2, Dele B1 seviyeleri için okul sonrası kurslarımız açılmaktadır.

 

Dil Yeterliliğini Belgeleyen Uluslar arası Geçerli Sertifikalar

İngilizce dil yeterlilik seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak dünyada pek çok üniversite tarafından kabul gören ve Avrupa Dil Portfolyosu’nda sözü edilen Dil Pasaportu için başarılı olunması gereken Cambridge, TOEFL, IELTS sınavlarında öğrencilerimiz kazandıkları sertifikalar ile aldıkları dil eğitiminin ne kadar üst seviyede olduğunu da belgelemektedirler. 2. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarında Almanca START, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE A1/A2/B1/B2 dil diplomalarını ilköğretim ve lise yıllarında almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmaktır.

Dili Kendi Kültürü İçinde “Deneyimleyerek ve Kullanarak” Kazandıran Dil Programları

Öğrencilerimiz, Alman Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü ile yabancı üniversite ve enstitülerin okuma, şiir, drama, münazara yarışmaları ve atölye çalışmalarına katılarak, ders yılı boyunca edindikleri bilgileri sınama, ve pekiştirme şansı bulmaktadır. Öğrencilerimiz; DI, EYP, MUN, ISTA, COMENIUS, EUROSIMA gibi uluslararası projeler ve kulüp faaliyetleriyle çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlanırken, yurtdışında katıldıkları akademik yarışma ve sınavlardaki derecelerini de ana dile yakın seviyede edindikleri dil kazanımları ile daha da yukarıya taşımaktadırlar. Dil Eğitimcilerinin Eğitim Vizyonuna Katkı Yaratan Bir Yaklaşım: İTK ELT Konferansı Erken çocukluktan başlayarak üniversite düzeyine kadar farklı yaş seviyelerine 2 dilde yabancı dil eğitimi veren Özel Türk Koleji, dünyanın farklı ülkelerinden ve üniversitelerinden yetişmiş yabancı dil eğitimcileri eşliğinde dil programını uygulamaktadır. İTK ELT (European Language Teaching) Konferanslarını on yılı aşkın süredir geleneksel olarak her yıl düzenleyerek bine yakın dil bilimci ve eğitimciyi özel belirlenmiş oturum başlıklarında bir araya getiren İTK, dil eğitiminde eğitimcinin önemine vurgu yapmaktadır.

Amaçlarımız

• Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerini sevdirmek. • Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmek. • Öğrencileri, (Almanca START, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE A1/A2/B1) Dil Sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek. • Uluslararası geçerliliği olan bu Dil Diplomalarını İlköğretim ve Lise yıllarında almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak. • Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak. • Uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmeleri için yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek.

Programımız

• 2013-2014 eğitim yılında öğrencilerimize Hazırlık sınıfından itibaren Almanca-Fransızca-İspanyolca dilleri arasından İkinci Yabancı Dil tercihi sunmaktayız. • Hazırlık sınıflarında haftada 1 saat, 1.2.3. ve 4.sınıflarında haftada 2 saat, 5. 6. 7.sınıfta VE 8.sınıfta haftada 2 saat olan derslerimizde öğrencilerimize dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktayız. • Güncel metotlarla, öğrencilerimizin öğrendikleri dili günlük hayatta ve okul kampüsünde kullanma alışkanlığını edinmelerine özen göstermekteyiz. • Avrupa Birliğinin Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde işlenen derslerimizde, Proje çalışmaları ve öğrendikleri dil ile ilgili katılmalarını sağladığımız çeşitli yarışmalardan öğrencilerimizin edindikleri bilgileri yaratıcılıklarıyla pekiştirmelerine olanak vermekteyiz. • Öğrencilerimiz, 6. ve 7.sınıfta ve Lise 1. ve Lise 2. sınıflarında haftada 3 saat, Lise 3. ve Lise 4. sınıflarında haftada 2 saat Almanca, Fransızca ve İspanyolca dersleri alır. • Ders kitapları Avrupa Birliği Ortaklık Çerçevesi kriterlerine göre hazırlanan metotlar arasından seçilir. • Derslerde dört temel dil becerisinin kazanılması hedeflenir. Buna göre Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma çalışmaları yapılır. • İkinci yabancı dil derslerinde, farklı bilgi düzeylerindeki öğrencileri en iyi şekilde eğitmek hedeflenir. Lise 9.sınıfta Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonuçlarına göre iki ayrı seviye (A-KURU = (İyi ve İleri Derece) B-KURU = (Az ve Orta Derece) oluşturularak, öğrencilerimize kendi seviyelerine göre eğitim verilir.

Ölçme Değerlendirme

• Her Eğitim ve Öğretim yılı başında Kur Belirleme Sınavları yapılır. • Her dönemde 1 yazılı sınav, 1 AGİS (Sınavın içeriğinde yer aldığı bölümler mevcuttur) uygulanır ve 2 sözlü notu verilir. • Yazılı sınavlarda, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, gramer ve yazılı anlatım becerileri sınanır. Akademik Gelişimi İzleme Sınavlarında (AGİS) ek olarak “DİNLEME” ve “AÇIK UÇLU” bölümler mevcuttur. • Sözlü notları ise dinlediğini anlama, konuşma, derse katılım, öğrendiği gramer ve kelime bilgilerini kullanabilme becerileri, proje çalışmaları, sunum ve ders materyalleri üzerinden verilir.

Uluslararası Geçerli Sınavlar

İkinci Yabancı Diller Bölümü’nün en önemli hedefi, öğrencilerimize sene başında hedeflediğimiz akademik yılın sonunda Alman Kültür ve Fransız Kültür Merkezlerinde ve İspanyolca için Cervantes Enstitüsü’nde açılan START, DELF ve DELE sınavlarında başarılı olmalarıdır. START, DELF ve DELE Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarıdır. Avrupa Birliği Çerçevesi ortak seviyelerinde • A1, A2 Temel Kullanıcı; • B1, B2 Bağımsız kullanıcı ve • İstekli ve gerçekten başarılı öğrencilerle yürütülen ayrı bir çalışma ile C1, C2 Yetkin Kullanıcı sınav düzeyleri uygulanır. • Bu sınavlarla ana dili Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmayanların dil becerileri, dört ölçüt üzerinden değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma, yazma

START, DELF ve DELE Sınavları

• Sınavlarda elde edilen Diploma dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli sayılır. • Bu diploma, öğrencinin okulda edindiği tüm dil becerilerinin kaydedildiği bir araçtır. • Almanya, Fransa ve İspanya’da üniversite eğitimi alacak öğrenciler için bu sınavlarda alınan A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 diplomaları dil yeterliliklerini belirler. • Alınan diploma, Avrupa ve tüm diğer ülkelerde iş başvurularında dil seviyesini göstermek için gerekli ve yeterli bir belgedir.Ortaokul 7.sınıftan itibaren 2.yabancı dil derslerinde yüksek performans gösteren öğrencilerimize: Almanca Fit in Deutsch A1 ve A2, Start Deutsch A1, A2 ve B1, Fransızca Delf A1, A2 ve B1 İspanyolca Dele Escolar A1 ve A2, Dele B1 seviyeleri için okul çıkışı kurslarımız açılmaktadır. (Öğrenci seviyelerini ders öğretmeni belirlemektedir)

Etkinliklere Katılım

Öğrenciler Alman ve Fransız Kültür Merkezleri’nde ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde uygulanan Okuma, Şiir ve Drama yarışmaları ve atölye çalışmalarına katılarak, ders yılı boyunca edindikleri bilgileri sınayarak, dillerini kullanma ve pekiştirme şansı bulur. Okul bünyesinde ayrıca dil performanslarını geliştirebilmeleri için planladığımız "“OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ" de her dil için yıl içersinde farklı konseptlerde uygulanmaktadır. 2.Yabancı Dil zümresinin uyguladığı tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları hedeflenir.