İzmir Özel Türk Koleji

İTK İngilizce Programı

Öğrencilerimize gerek İngilizce gerekse 2. yabancı dilde üst düzey yabancı dil becerileri kazandırırken, yaptığımız uluslararası projeler ve uyguladığımız yabancı dil sınavlarıyla onları çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya da hazırlamaktayız. İTK Okulları’nda anaokulunda başlayan İngilizce dil eğitimi, hazırlık sınıfında 20 saat olmak üzere lise son sınıfa kadar yoğun olarak devam eder. İngilizce’nin yanı sıra, hazırlık sınıfından başlayarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca 2.yabancı dil programı da uygulanmaktadır. Her eğitim öğretim yılı başında yapılan kur belirleme sınavı ile öğrencilerin seviyeleri belirlenerek dil becerisini üst seviyeye çıkaracak özel olarak planlanmış bir eğitim verilmektedir. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde işlenen derslerimizde, dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmekte, öğrencilerimizin güncel metotlarla günlük hayatta ve okul kampüsünde kullanma alışkanlığını edinmelerine özen göstermekteyiz.

Dil Yeterliliğini Belgeleyen Uluslar arası Geçerli Sertifikalar

İngilizce dil yeterlilik seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak dünyada pek çok üniversite tarafından kabul gören ve Avrupa Dil Portfolyosu’nda sözü edilen Dil Pasaportu için başarılı olunması gereken Cambridge, TOEFL, IELTS sınavlarında öğrencilerimiz kazandıkları sertifikalar ile aldıkları dil eğitiminin ne kadar üst seviyede olduğunu da belgelemektedirler. 2. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarında Almanca START, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE A1/A2/B1/B2 dil diplomalarını ilköğretim ve lise yıllarında almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmaktır.

Dili Kendi Kültürü İçinde “Deneyimleyerek ve Kullanarak” Kazandıran Dil Programları

Öğrencilerimiz, Alman Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü ile yabancı üniversite ve enstitülerin okuma, şiir, drama, münazara yarışmaları ve atölye çalışmalarına katılarak, ders yılı boyunca edindikleri bilgileri sınama, ve pekiştirme şansı bulmaktadır. Öğrencilerimiz; DI, EYP, MUN, ISTA, COMENIUS, EUROSIMA gibi uluslararası projeler ve kulüp faaliyetleriyle çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlanırken, yurtdışında katıldıkları akademik yarışma ve sınavlardaki derecelerini de ana dile yakın seviyede edindikleri dil kazanımları ile daha da yukarıya taşımaktadırlar. Dil Eğitimcilerinin Eğitim Vizyonuna Katkı Yaratan Bir Yaklaşım: İTK ELT Konferansı Erken çocukluktan başlayarak üniversite düzeyine kadar farklı yaş seviyelerine 2 dilde yabancı dil eğitimi veren Özel Türk Koleji, dünyanın farklı ülkelerinden ve üniversitelerinden yetişmiş yabancı dil eğitimcileri eşliğinde dil programını uygulamaktadır. İTK ELT (European Language Teaching) Konferanslarını on yılı aşkın süredir geleneksel olarak her yıl düzenleyerek bine yakın dil bilimci ve eğitimciyi özel belirlenmiş oturum başlıklarında bir araya getiren İTK, dil eğitiminde eğitimcinin önemine vurgu yapmaktadır.

Uygulamalarımız

Artık pek çok seviyede derslerimizin I-Tool’lara aktarılan kaynaklardan işlendiği okulumuzda öğrencilerimiz hem görsel olarak zengin bir öğrenme ortamında yetişiyorlar hem de muhtelif çalışmalarla pratik yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı buluyorlar.

İngilizce Öğrenci Sunumları: İngilizce derslerinde, her öğrenci her dönem için kendi isteği doğrultusunda bir konu seçerek bu konuyla ilgili bir PowerPoint sunum hazırlar. Bu sunular öğretici ve bilgi içeriklidir. Öğrenciler, bu sunumları yaparken dinleyiciyle göz temasına, vücut dilini iyi kullanmaya, cümlelerinin doğruluğuna, ses tonuna, akıcı konuşmaya ve zamanlamaya dikkat ederler. Bu sunular öğrencilerimize toplum içinde rahat, akıcı ve etkili konuşma kazandırmasının yanı sıra kendilerini iyi bir şekilde ifade etmelerini de sağlamaktadır. Özgüvenlerini geliştiren bu çalışmalar, ileride iş hayatlarında da sosyal açıdan kendilerine birçok artı kazandıracaktır.

İngilizce Münazara Turnuvaları (DEBATES): İngilizce bölümünün her öğretim yılında ilköğretim ikinci kademe ve lisede düzenlediği münazaralar üç kişiden oluşan iki grup arasında gerçekleşir. Münazaralar tamamıyla öğrenci merkezli olup, öğrenciler arasından seçilen başkan münazarayı yönetmekle ve yine öğrencilerden oluşan bir jüri, daha önceden belirlenen kriterleri dikkate alarak kazananı belirlemekle görevlendirilir. Münazaralar sırasında her öğrenci daha önce belirlenen bir konu hakkında kendi görüşlerini savunur. Daha sonra her grup karşı gruba sorular yönelterek rakiplerini zorlamaya çalışır ve karşılıklı soru sorma sona erdikten sonra her gruptan bir temsilcinin yapacağı final konuşmasının ardından jüri oylamaya geçer ve böylece kazanan grup belirlenir. İngilizce yapılan bu münazaralarla, öğrencilerimizin önemli bir tez hakkında araştırma yapmaları, hedef dili akıcı bir şekilde kullanmaları ve özgüven gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Münazara turnuvaları, kişilerin liderlik, etkili konuşma ve ikna kabiliyetlerini geliştirebileceği bir platform olup, öğrencilerin olayları her yönden algılamasını ve tüm olaylara küresel açıdan bakabilmesini sağlayan entelektüel bir ortam yaratmaktadır.

Quiz Shows – Bilgi Yarışmaları: İngilizce haftası kapsamında 3.sınıflardan 12.sınıflara kadar her yaş grubuna yönelik “Quiz Shows” Bilgi Yarışmaları düzenlenir. Bu aktivitenin amacı öğrencilerimizin genel kültürünü geliştirmek, grup içerisinde bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak ayrıca sadece yarışmacıların değil izleyicilerin de rekabet duygusunu geliştirmektir. Yarışan gruplardaki öğrencilerin farklı sınıflardan katılımcı olması tanışmayan öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yöneliktir. Soruları çoktan seçmeli, soru-cevap, verilen harflerle sözcük oluşturma gibi farklı alt başlıklar kullanılarak hazırlanan bu yarışma bir yandan öğrencilerimizin bilgi birikimlerini sınarken diğer bir yandan da İngilizce okuduğunu anlama ve en kısa sürede cevaplama yeteneklerini geliştirmektedir. Dolayısı ile her bölümde farklı bir yetiyi ölçmek amaçlanmıştır.

ISTA Drama Kulüpleri: Her akademik yılda ISTA Drama Kulüpleri farklı çalışmalar yapıyor ve sene sonunda çalışmalarını başarıyla sergiliyorlar. Öğrencilerimizin kendilerine güvenlerini artırmaları yönünde çok önemli bir adım atılmasını sağlayan bu tür çalışmalar öğrencilerin performans sonrasında yaptıkları işin önemini anlamalarına ve bu tarz çalışmalara yönelmelerine zemin sağlamaktadır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizle vücut dillerini, mimiklerini, ses tonlarını uygun şekilde kullanmalarına yönelik farklı drama aktiviteleri yapılmaktadır. Bu aktiviteler sayesinde öğrencilerimiz hangi kelimeyi nasıl vurgulamaları, nerede es verip nerede durmamaları gerektiğini öğrenerek kendilerini geliştirmektedirler. Öğrendikleri ve izledikleri drama teknikleri ile yeteneklerini geliştirip yılsonunda başarılı bir drama örneği sunabilmektedirler. En önemlisi de bu çalışmalarla öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerinin artması ve takım çalışmasının ne demek olduğunu daha iyi benimsemeleridir. Takım çalışması, sorumluluk duygusu ve heyecanın doludizgin hissedildiği bu tür aktiviteler, her öğrencinin hayatında yaşaması gereken önemli anlardandır.

Comenius Projeleri: Son sekiz yıldır İzmir Özel Türk Anadolu ve Fen Lisesi olarak, çok çeşitli Comenius Projelerine katılındı. Bu kapsamda en son İspanya ‘nın Albecete ve Almanya’nın Dusseldorf şehirlerinde bulunan proje ortağı okullara birer gezi düzenlendi, sunumlar yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerimiz tarafından “Küresel ısınmanın sebep ve sonuçları” değerlendirilerek enerjinin etkin kullanımı, Anadolu’da buğday üretiminin geleceği, tarım alanlarının yanlış kullanımı sonucunda doğan kuraklık, iklim değişikliklerine bağlı hastalıklar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, bu ülkelerde Türkiye’nin sağlık sistemi detaylandırılarak anlatıldı. Öğrencilerimiz sadece sunum yapmakla kalmayıp güzel dostluklar kurdular. Ülkemizin ve okulumuzun tanıtımına katkı sağladılar. Projenin diğer bir ayağı olarak biz de Alman ve İspanyol grupları okulumuzda ağırladık, evlerimizde misafir ettik ve onlara İzmir’imizin güzelliklerini gösterdik. Aynı projenin 2009-2010 yılı etkinliklerinde İspanya’da, Kuzey İrlanda’da ve İtalya’da proje sunumları gerçekleştirildi, kurulan sıcak ilişkiler sayesinde kültürümüz diğer uluslara başarıyla tanıtıldı. İki yıl sürecek olan projemizin diğer basamakları Litvanya’da ve Portekiz’de gerçekleşecek. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortak kültürü tartıştığımız projemizde gelecek yıl proje ortaklarımızı Türkiye’de ağırlama mutluluğunu da yaşayacağız. Comenius toplantıları doğrultusunda öğrencilerimiz hem yabancı dillerini geliştirir hem de yaptıkları beyin fırtınası ile grup çalışmasına adapte olma konusunda büyük bir deneyim ve özgüven kazanırlar. Bu sayede ülkemizi ve kültürümüzü diğer milletlere tanıtma ayrıcalığı yaşarken hayatları boyunca unutamayacakları anlar ve deneyimler yaşarlar.

Uluslararası Simulasyon Programları

Model Birleşmiş Milletler (MUN – Model United Nations): Model Birleşmiş Milletler gerçek Birleşmiş Milletler ’in simülasyonudur. Öğrencilerimiz dünya gündemini meşgul eden konuları uyruğunu taşımadığı bir ülkeyi temsil ederek İngilizce tartışırlar ve çözüm önerilerinde bulunurlar. Tartışmalarda BM müzakere kuralları ve prosedürleri uygulanır. Konferansa katılan öğrenciler hem sosyal hem de akademik anlamda ilerleme kaydederler. Hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde düzenlenen konferanslarda öğrenciler farklı milletlerden arkadaş edinerek kendi ülkelerini hem sosyal yaşamda hem akademik anlamda karşılaştırma fırsatı bulurlar. Bu da öğrencilerin ufkunu geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenciler konferanstan sonra hem kendi güvenleri artarak hem de değişik bir tecrübe yaşamanın verdiği mutlulukla diğer konferanslara katılmayı dört gözle bekliyorlar. Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP – European Youth Parliament) 1987 yılında kurulan Avrupa Gençlik Parlamento’su Birleşmiş Milletler ‘in Avrupa ayağıdır. Organizasyonun amacı Avrupa’daki gençlerin dünyanın geleceğini şekillendirmek ile ilgili gündemi yakalamalarını sağlamalarıdır. 16 ve 22 yaş grubu gençlerin katıldığı bu organizasyon ulusların farklılıklarına saygı duyarak beraber çalışmayı sağlamaktadır. Gençler hiçbir politik görüş belirtmeden özgürce kendi fikirlerini söyleyerek bu organizasyona katkıda bulunurlar.

EUROsima: Komşu ülkelerle uluslararası ilişkilerin gelişmesine çok yardımcı olan simülasyonlardan birisi de EUROsimA ’dır. Avrupa Birliği delegeleri olarak sorunlara çözüm getirilmeye çalışılan bu simülasyon her gün dört bölümden oluşur ve bunlar her oturumun bir buçuk saat sürdüğü resmi konferanslardır. EUROsimA hem Avrupa meselelerinin takip edildiği ve araştırılıp, öğrenildiği, hem ülkeler arası dostlukların kurulduğu, hem de diğer simülasyonlar gibi genç katılımcıların yabancı dillerini kullanarak tezlerini savundukları, kendine güven duygusunun geliştiği ve aynı zamanda katılımcıların çok eğlendikleri ve geniş bir çevre edindikleri bir ortamdır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin günlük İngilizceyi mutlaka öğrenmeleri açısından düzenli olarak “Situational Dilaogues” başlığı altında PPT’ler ile pratik çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar her sınavda “Daily English” başlığı altında denetlenir. Öğrencilerimizin ülke ve dünya gündemindeki olayları takip edebilmeleri için CURRENT AFFAIRS başlığı altında bilgi paylaşımları yapılır. Bunun için öğrencilere günlük olarak CNN International, BBC World ve Turkce haber kanallarını izlemeleri verilir ki burada amaç olaylardan haberdar olmaları ve bunları Ingilizce olarak ifade etme gücü kazanmalarıdır. Ayrıca bu çalışmalar PPT’ye aktarılarak projeksiyon eşliğinde yapılır ve öğrencilerin ya email adreslerine gönderilerek evde tekrar incelemeleri ve yazmaları sağlanır ya da sınıfta yazdırılarak sınavlarda da teste tabii tutulur. Ayrıca okulumuz öğrencileri yabancı dilde kendilerini sınamak, bilgi düzeylerini ölçmek üzere Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya çapında uygulanan sınavlara katılabilirler. Arzu eden lise öğrencilerimiz FCE (First Certificate English) sınavlarına girebilirler. İngilizce programımızın bu sınavlara da yönelik olmasına karşın kendilerine Mayıs ayında gerçekleştirilen ek kurs çalışmalarıyla desteklenirler. Lise son sınıf öğrencilerimize ise üniversite sınavını kazandıktan sonra gidecekleri üniversitelerin hazırlık atlama sınavına yönelik olarak bir program yürütülür.

CLIL Programı

İzmir Özel Türk Koleji’nde öğrencilerimiz anaokulundan itibaren yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce eğitimi alarak yabancı dil olgunluğu kazanır. İzmir Özel Türk Koleji okul öncesi yabancı dil eğitimi 3 yaştan itibaren verilmeye başlanır. Yabancı dil ders saatleri 4 yaş gruplarımızda haftada 5, 5 yaş gruplarımızda ise haftada 10 saate kadar çıkar. Oyun, müzik, dans, yemek hazırlama gibi etkinliklerde yabancı öğretmen eşliğinde uyguladığımız İzmir Özel Türk Koleji İngilizce yabancı dil programımız sayesinde çocuklarımız, küçük yaşlardan itibaren yabancı dilin ve farklı bir kültürün varlığını yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi öğrenmenin sosyal ve akademik değerlerini özenle dengeleyen bir ortam İngilizce derslerimizde çoklu zeka yaklaşımı, tematik öğrenme gibi tekniklerden ve ‘’Active Learn’’ online platformundan faydalanılır. Ayrıca eğitsel oyunları eğitim sürecine dahil ederek küçük yaştan itibaren iletişim becerilerini geliştirmek ulaşmayı hedeflediğimiz öncelikli amaçlarımız arasındadır. Sözlü iletişim becerileri çocukların yaşlarına paralel olarak gelişirken, kültürel farkındalık ve doğru telaffuza önem verilir. Dinleme becerisi, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları da eğitim sürecine dâhil edilir. Derslerimizde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenirken, aynı zamanda özgüven, iletişim kurma, sorumluluk alma, paylaşma ve yaşıtları ile işbirliği kurma gibi konularda da büyük gelişmeler sağlanır. Bu aktif ve renkli saatler yabancı ve Türk öğretmenlerimiz arasında eşit olarak ayrılır. Böylelikle çocuklar İngilizce eğitiminden maksimum verimi alabilirler. İnteraktif öğrenme eğlenceli bir ortamda öğrencilerimize sunulmaktadır. Çocuklar İngilizceyi öğrenmenin sosyal ve akademik değerlerini özenle dengeleyen bir ortamda büyür.

CLIL Programı İle Derslere Aktif Olarak Katılan Öğrenciler

İzmir Özel Türk Koleji Okullarında anaokulundan başlayan İngilizce dil eğitimi, ilkokul öncesi hazırlık sınıflarında 20 saatle uygulanan ve 10 saatinin yabancı öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildiği değişik disiplinlerin işbirliği içinde ele alındığı entegre öğretim metodu olan CLIL Programı ile devam eder. CLIL Programı kapsamında ele alınan yabancı dil çalışmaları; “Sayıları Tanıma”, “Bilimsel Kelimelerini Öğrenme”, “El İşleri”, “Oyun ve Müzik Aktiviteleri”, “Online Hikâye Anlatımı” ve “Canlandırılması”, “Ses Tanıma Çalışmaları”, “Dramalar” ve “Günlük Konuşma Diyalogları” gibi konu başlıkları altında şekillendirilerek öğrencilerin de derslere aktif katılımlarını sağlayarak gerçekleştirilir. Eğitim sürecinde yabancı öğretmenlerimizin de katkısı büyük ölçüdedir. Küçük yaşlardan itibaren verilen dil eğitimi yabancı öğretmenlerimizin de desteğiyle “Anlamsal Bağlantıyı Kurma”, “Kendini İfade etme Becerisi”, “Sosyal ve Duygusal Zekâda Gelişme” ve “Hedeflenen Yabancı Dili Etkili ve Doğru Şekilde Kullanma” gibi alanlarda öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlar.

CLIL Programı Kapsamındaki Ders İçerikleri

Yabancı dil eğitimi ile değişik disiplinlerin işbirliği içinde ele alındığı entegre öğretim metodu olan CLIL programında;

Matematik ve Kavramlar: Matematiksel kavramları küçük yaşlardan itibaren öğrenme ve bir sonraki eğitim kademesine öğrencilerin daha kolay adapte olabilirleri için ‘’Math and Games Club’’ saatlerinde ilkokul sınıf öğretmenlerinin müfredatına paralel olarak matematik ve matematiksel kavramlar öğretilir.

Fen Bilimleri: Öğrencilerimizin değişim, dönüşüm süreçlerini anlamlandırabilmeleri ve doğa olaylarını daha iyi anlayabilmeleri için doğa, çevre ve hayvanlar ile ilgili döngüler sınıflarımızda yapılan deneyler yoluyla anlatılır.

Görsel Sanatlar: Küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize sanatı sevdirmek, hayal güçlerini geliştirmek ve onlara sanat alanında bakış açısı kazandırmak için Görsel Sanatlar Bölümümüzün desteği ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyabileceği çalışmalar yapılır.

Müzik: İngilizce derslerinde öğrendikleri kavramları ve kelimeleri, şarkılar eşliğinde tonlama ve ritim duyularını kullanarak tekrarlayan öğrencilerimiz hem telaffuzlarını geliştirir hem de tekrar edilen kelimeler ile kalıcı öğrenme sağlanır.

Sosyal Bilgiler: Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerimiz hem diğer ülkelerin coğrafik ve kültürel değerlerini öğreniyor hem de kendi ülkelerinin kültürel özellikleri ile diğer ülkeleri karşılaştırma şansını elde ediyor.

Bahçe Oyunları: Okul öncesi eğitimin amacına ulaşabilmesi için kullanılabilecek en etkili araç olan “oyun” dur. Bahçe Oyunları ile öğrencilerimiz bir yandan temiz havanın keyfini çıkarırken bir yandan da İngilizce konuşulan ülkelerde kendi yaşıtlarının oynadığı grup oyunlarını öğrenir. Bahçe Oyunları öğrencilerin yabancı dili aktif olarak kullanmalarının yanı sıra ekip ruhu ve takımdaşlık kavramlarının da vurgulandığı önemli derslerden birisidir.

Mutfak Sanatları: Yeni bir ürün ortaya koyabilme ve başarabilme kavramlarının lezzetli tarifler üzerinden öğrencilerimize aktarıldığı Mutfak Sanatları derslerinde, tarifleri ve bu tariflerde kullanılan malzemeleri, belki de ilk defa tadına bakacakları lezzetli yemekleri yaparak öğrenirler.

Ekoloji: Bitkilerin yaşamını ve ekolojik sistemi Ekoloji dersi saatlerinde öğrenen öğrencilerimiz, yetiştirmek istedikleri bitkilerin veya çiçeklerin tohumlarını seraya, bahçeye veya saksılara ekerek doğrudan doğa ile ilişki kurar. Yetiştirmek istediği bitki veya çiçeğin bakımını da üstlenen öğrencilerimiz, bu yolla küçük yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci de kazanır.

Hikaye Zamanı: Hikaye Zamanı dersinde öğrencilerimiz olayları, fikirleri ve karakterleri keşfeder. Ders kapsamında online kitaplardan da yararlanılır. Ses Çalışmaları: Öğrencilerimizin hem alfabetik hem de harflerin birbiriyle olan ilişkileri açısından okuma yazma öğrenmeden önce tüm İngilizce sesleri fonetik olarak öğrenmeleri için yapılan çalışmalar Ses Çalışmaları dersinde ele alınır.

Drama: Öğrencilerimiz drama çalışmaları kapsamında yeni bir dili, farklı fikirler ve farklı karakterleri canlandırarak keşfeder.

Güncel İngilizce: Güncel İngilizce derslerinde öğrenciler, günlük İngilizce durumlarından ve ifadelerinden oluşan yapılarla kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Böylelikle öğrencilerimiz dil hakimiyeti kazanır ve bu kazanımlar öğrencilerimizin kendilerini İngilizce olarak ifade etmesine temel oluşturur.