İzmir Özel Türk Koleji

Beden Eğitimi

  

Jimnastik

Bedeni, fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareketler ettirme sanatıdır. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman ve kültürfizik hareketleri jimnastiği kapsar.

Halk Oyunları

Öğrencilerimiz geleneksel ve modern halk oyunlarımız ve müziğini öğrenirken aynı anda takım çalışmasını, özgüven gelişimini birlikte başarmanın mutluluğunu da yaşarlar. İTK olarak kendi kültürümüze sahip çıkmanın önemini bilen gençler yetiştirmek misyonumuzun önemli bir parçasıdır.

Bale

Mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olarak kullanılan dans aslında İtalyanca "dans" anlamına gelen "ballo" ya da "balletto" sözcüğünden türetilmiştir.

Geleneksel Çocuk Oyunları

Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir. Liderlik,kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel beceriler, kendi kültürünü tanıma gibi beceriler bunlardan bazılarıdr.

Satranç

İzmir Özel Türk Koleji satrancın kişilere ve yaşam felsefesi, bir düşünce kazandırdığı esasından yola çıkılmış ve ilk sınıflardan itibaren uygulamaya konulmuştur.

Latin Dans

Salon dansı ve halk dansı olarak yapın Porto Rico ve Küba başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden çıkan ve dünyaya yayılmış olan dansların hepsini birden ifade eder.