İzmir Özel Türk Koleji

Drama

Tiyatro

İzmir Türk Koleji, tiyatro alanında yaptığı çalışmalara ve öğrencilerin tüm okul yaşamı boyunca ez az bir kere mutlaka sahnede olmasına önem vermektedir.

Yaratıcı Drama

Drama yönetiminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için, çocuğun dikkat, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir.