İzmir Özel Türk Koleji

Görsel Sanatlar

Resim

Yapılan resim çalışmaları öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine göre en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Seramik

Öğrencilerimiz küçük yaşta seramik seramik çalışmaya başlamaktadır. Bu yolla grupla çalışmayı öğrenir, özgüven kazanır el kaslarını güçlendirir.