İzmir Özel Türk Koleji

Felsefe Kulübü

Felsefe Kulübü

Felsefesiz yaşamak, açmaya çalışmadan gözü kapalı yaşamaktır.
                                                                                            R. Descartes
İTK Felsefe Kulüplerinin amacı öğrencilerimizin hayata felsefi bakış açısıyla bakabilmelerini sağlamada ve düşünme becerilerinin gelişmesinde kılavuzluk etmektir. Kulüp saatlerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde öğrencilerimizin kalıp düşüncelerden sıyrılarak olaylara çok boyutlu bakabilmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Kulübün her öğrencisi İTK’da felsefe kültürünün ve felsefi  bakış açısının kazanılması ve gelişmesinde sorumluluk almaktadır.
Kulüplerimizde gerçekleştirdiğimiz  düşünce deneyleri, film izleme ve analiz etme, felsefi problemler üzerine tartışma ve konuya ilişkin okuma yapma, felsefi problemleri afiş ve fotoğraflarla somutlaştırma gibi etkinliklerimizle felsefeyi yaşamın her alanına taşımak  misyonumuzdur.

Avrupa Birliği ve Felsefe Kulübü

s

Düşünce Deneyleri ve Felsefe Kulübü

s

KRAFT Kulübü

s