İzmir Özel Türk Koleji

Görsel Sanatlar Kulüpleri

Görsel Sanat eğitiminde temel unsur yetenek değildir. Çünkü sanat sadece yetenekli bir toplum için değil, bir toplumda her yaştaki birey için geçerlidir. Mustafa Kemal Atatürk; "Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır." diyerek sanata verdiği önemi daha net ve kısa bir şekilde açıklamıştır. İzmir Türk Koleji Görsel Sanatlar eğitiminin ana hedefi sadece sanatçı yetiştirmek değil; yetiştirdiği her öğrenciyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Çünkü sanat eğitimi almış sanatla yoğrulmuş biri daha aydın ve geniş düşünme alanında bir adım atmış demektir. Bu da öğrencimize, yaşadığı toplumda diğer kişilerin bakış açılarına, zevklerine ve düşüncelerine saygılı olma becerisini kazandıracaktır.

Resim ve El Sanatları

Tarih öncesi dönemlere dayanan, en eski sanatlardan biri olan resim sanatı insanların; yaşantısı, istekleri, dileklerini doğal malzemeler kullanarak farklı zeminlere yansıtmalarıyla oluşmuştur. Özellikle Batı Sanatında Rönesans Dönemi’nde resim sanatı gelişme göstermiş olup dünyayı etkisi altına alan örnekler verilmiştir. Coğrafi, kültürel, dinsel farklılıklar nedeniyle yapılan resimler, toplumlar arasında, malzeme ve konu açısından, hatta yapılmasındaki amaç açısından farklılık göstermektedir. Resim sanatı, tüm sanat türleri içinde en hızlı algılananıdır. İzmir Türk Koleji’nde yaptığımız resim çalışmaları öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine göre en iyi şekilde değerlendirilmekte ve yaptıkları çalışmalar her fırsatta çeşitli okul içi ve dışı sergilerde yer almaktadır.

Seramik

İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek olan seramik hem bir sanat dalı hem de bir meslek koludur. Kilin insan eli ile şekillenip ateşle buluşması sonucu bizlere ulaşır. İzmir Özel Türk Koleji olarak kampüslerimizde uzun zamandır küçük yaştan itibaren öğrencilerimize bu sanat dalıyla ilgili eğitim sunmaktayız. Ders, etkinlik ve kulüp olarak öğrencilerimizin zaman ayırdığı seramik çalışmaları okul öncesi ve tüm kademelerde atölyelerimizde birebir öğretmen eşliği ile yapılır. Küçük kas gruplarını geliştirmek amacı ile başlayan kil çalışmaları daha sonra farklı şekillendirme ve dekor tekniklerini de içine alarak sanat eserini inceleme, yorumlama ve bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bir program izleyerek sanat vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Fotoğraf

“Fotoğraf çekmek, insanın aklını, gözünü ve yüreğini aynı hizaya getirmesidir.” Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde fotoğraf çekmek herkes için kolaylaşmıştır ancak bu durum çoğu zaman özensizce çekilen, estetik değerlerden uzak fotoğrafların da artmasına sebebiyet vermektedir. Oysaki fotoğrafı bir araç olarak kullanarak sanat yapmak mümkündür. Bir duyguyu veya düşünceyi aktarabilen fotoğraflar, güçlü fotoğraflardır ve izleyicisini etkilerler. Kimi zaman tek bir fotoğraf, yüzlerce kelimeye bedeldir. Kulübümüzün öncelikli hedefi, ışığı kontrol etme sanatı olan “fotoğrafı’ öğrencilerimize sevdirmektir. Bunun için onlara fotoğraf makinelerini kullanarak çekim yapmanın inceliklerini öğretir, fotoğraf sanatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verir ve fotoğraf okumaları yaptırarak görsel farkındalıklarının artmasını sağlarız. Yıl boyunca kulüp öğrencilerimiz; Fotoğraf çekimleri yapar, sergiler açar, sunumlar düzenler, fotoğraf yarışmalarına katılır ve kentimizde açılan fotoğraf sergilerine, müze ve sanat galerilerine ziyaretlerde bulunurlar. Çocuklarımız, Fotoğraf Kulübünde edindikleri tecrübeler sayesinde onları zihnen ve bedenen rahatlatacak bir hobi edinmiş olacaklar. İTK Fotoğraf Kulübü olarak, Dünyaya bir de fotoğrafçı gözü ile bakmak isteyen, bakmakla görmek arasındaki farkı keşfederek bunu fotoğraflarına yansıtacak tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. “Biraz da vizörden bak hayata! Baktığını görmeyi, gördüğünü sevmeyi öğreneceksin...”

Oyun Grafikleri ve Tasarımı

Teknolojinin gelişmesi ile ev kullanıcıları, önceki yıllarda şirketler ve büyük ekiplerce geliştirilen uygulamaları, bireysel olarak geliştirebilme olanağı bulmuştur. Bilgisayarın icadının ilk yıllarından itibaren üniversite laboratuvarlarında geliştirilmeye başlanan video oyunları kısa süre içerisinde çeşitli oyun konsolları ile piyasaya sürülmüştür. Video oyunları günümüzde çok küçük hatta tek kişilik ekiplerce üretilmeye ve sağlanan çeşitli pazarlama teknikleri ile maddi değere dönüştürülmektedir. Dünya çapında oyun alanına ilginin yoğunlaşması, pek çok yatırımcının da ilgisini çekmekte ve gün geçtikçe oyun şirketlerinin sayısı artmakta ve üniversitelerde lisans ve yüksek lisans bölümleri açılmaktadır. Oyun grafikleri tasarımı ve animasyonu kulübümüzün öncelikli hedefi öğrencilerimize hali hazırda kullanmakta oldukları oyun uygulamalarının ne şekilde, hangi yöntemlerle geliştirildiği konusunda ön bilgi verme, Temel olarak, yazılım ve tasarım olarak iki bölümden oluşan oyun uygulamasının tasarım alanının temellerini öğretme, kendi denemelerini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Ayrıca derslerimizde Oyun grafiklerinin tasarlanması hususunda, tasarımda konsept oyun içi grafiklerin çizimi, hareketli ve arka plan sabit nesnelerin tasarımı, karakter tasarımı, temel animasyon (cel animasyon ve stop motion) başlıkları işlenecek, oyun alanının bir sektör olarak ne aşamada olduğu, dünyada ve Türkiye'de ne gibi profesyonel iş imkanlarının var olduğu incelenecektir.

Attığımız Sanata Dönüşsün Kulübü

Geri dönüşümün ilk ve en önemli adımı, ambalaj atıklarının çöplere karışmadan, ayrı tutularak yeniden değerlendirilmesidir. Kulübümüzde öğrencilerimizin evlerinde ya da okullarında kullandıkları ambalaj atıklarını, kumaş parçalarını, eski giysilerini çöp kutusuna atarak değil, yaratıcılıklarını kullanarak ve yeniden şekillendirerek bir sanat ürünü ortaya çıkarabilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede hem geri dönüşümün en önemli adımını yerine getirilecek, hem de çevreye karşı duyarlı davranılacaktır. Öğrencilerimizin atık malzemeleri kullanarak ortaya çıkarmış olduğu yepyeni ürün arkadaşlarına ve büyüklerine örnek olacaktır. Ayrıca, “Atığımız Sanata Dönüşsün Kulübü” çerçevesinde ortaya çıkan sanat eserleri satışa çıkarılacak ve bu satışlar sonucu elde edilen gelirler okulumuz tarafından belirlenen yardım kuruluşlarına bağışlanacaktır. Böylece öğrencilerimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğini deneyimlemiş olacaklardır. Siz de bu eserlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak için kulübümüze başvurabilirsiniz.