İzmir Özel Türk Koleji

Sosyal Bilgiler Kulübü

Şehrimi TanıyorumŞehrimi Tanıyorum

Kulübümüzün amaçları;  içinde yaşadığımız şehri ,kültürel özelliklerini yakından tanımak , şehrimize dair  bilinçli olmak. Her gün önünden geçtiğimiz binanın, müzenin, antik alanın, ya da bir parkın geçmişini, işlevini anlamak .İşbirlikli ,etkin eğitim öğretim ortamı  sağlamak gibidir.
Bu amaçlarla yaşadığımız şehirle ilgili tarihi-doğal-sosyal -ekonomik alanları sınıflarımızda öğrencilerimizle birlikte araştırıyoruz. Gerekli bilgilere sahip olduktan sonra araştırılması yapılan alana gezi düzenliyoruz. Gezilerimizi kulüp ders saati içerisinde yapıyoruz. Bu nedenle okulumuza yakın alanları gezi planlarımız içerisine alıyoruz. Bahar aylarında açık alanları kış aylarında ise kapalı alanları araştırıp planlamamıza dahi ediyoruz. Gezi esnasında gözlemlerimizi yapıyoruz. Yapılan gözlemleri okulumuzda rapor haline getirerek fotograflarımızla birlikte panolar hazırlayarak sergiliyoruz. Eğitim öğretim yılı sonunda böylece elimizde zengin bir şehir arşivi oluşmuş oluyor. İçinde yaşadığımız şehre dair bilmediğimiz pek çok şeyi öğrenmiş ve çevre bilincine, değerlerine , kültürüne sahip çıkma noktasında farkındalık düzeyimizi yükseltmiş oluyoruz.
            Kulübümüz Manisa , Bornova ve Bahattin Tatış Kampüslerimizde faaliyet göstermektedir.

Sosyal Sorumluluk Kulübü

  “Yarın dağların yerini değiştireceğini hayal ediyorsan bugünden küçük taşları kaldırmaya başlamalısın.”

       Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün üyeleri olarak bilinçli, duyarlı, farklı yaşamlara kapılarını açabilen ve bunu bir yaşam biçimi haline getirebilen bireylerin, toplumları ileriye götüreceğine inanıyor ve  özellikle "ÇEVRE" konusunda “Toplumda fark yaratan” , “ insanlık için hayal kurabilen ” bireyleri tanıyarak bize kılavuz olabilecek dünyaların içinde yer almak istiyoruz.