İzmir Özel Türk Koleji

Bilim ve Çevre Kulübü

 

 

“TABİATA SAYGI AKLIN VİCDANIDIR"

                                                         ATATÜRK


          Sözünden  yola çıkarak gençlerimizi  hayatla,  çevreyle bilim ile barışık hale getirebilme adına “BİLİM VE ÇEVRE  KULÜBÜ” kurulmuştur. Kulübümüzün amaçları şunlardır:

1- Öğrencilerimize bilimin hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.

3- Kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma.

4- Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.

5- Sorunlar karşısında yılmayacak ve çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini  oluşturabilecek  ve gelişmeye açık bir kişilik sahibi bireyler yetiştirme.

6- Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirme.

7- Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep –sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek.

8- Pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirilmesi

9-Yaşadığı çevreye duyarlı ve değiştirme azmini taşıyan farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeye katkı sağlamak.

10- Yukarıda sayılan özellikler ışığında kabiliyetli öğrencilerin bulunması; bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi; milletine ve ülkesine en faydalı fertlerin gün ışığına çıkarılması bilimsel ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirilmesini sağlamak.

Hedeflerimiz için düzenlediğimiz faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz şunlardır:

  • Sosyal kulüp panosunun hazırlanması
  • “İnternet ve Çevre” konulu çalışmaların kulüp panosunda sergilenmesi.
  • “Çevre Kirliliği” konulu çalışmaların kulüp panosunda sergilenmesi.
  • Bilimsel çalışma ve süreçlerini tanıtmak amacı ile deneyler yapmak.
  • Çevreyi korumak, güzelleştirmek, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak ve buna uygun geziler düzenlemek.
  • Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak

gibi etkinlikleri kapsar.