İzmir Özel Türk Koleji

Fizik, Fen ve Teknoloji Kulüpleri

İzmir Özel Türk Koleji'nde 2016-2017 öğretim yılında çalışmalarına devam edecek olan Fen Bilimleri Kulüpleri;DI Club (Destınatıon Imagınatıon) PSSP (Partner School Scıence Program) FPS Kulüp (Future Problem Solving) FEP (Future Explorer Program) Robotik kulübü proje kısmı, Doğadaki Son Çocuk Proje Kulüpleridir.

DI Club (Destınatıon Imagınatıon)

DI’ın ana programı “sürece odaklı yaratıcı problem çözme” teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Okul eğitiminin yanı sıra, her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Bir yarışma kulübü olan DI iki bölümden oluşur: 1.Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler. 2.Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar. Destination İmagination Kulübün kapıları yaratıcılığa ve kalıpların dışında düşünmeye önem veren herkese açıktır.

PSSP (Partner School Scıence Program)

Partner School Science Program merkezi Kaliforniya’da bulunan “Global Friendship Through Space Education” Vakfı'nın 1993 yılında Uzay Kampı Türkiye koordinatörlüğü ile düzenlemeye başladığı kültürel ve bilimsel proje paylaşım programıdır. Bu kapsam içerisinde PSSP Türkiye okulları, Amerika’daki çeşitli okullarla kardeş okul olduktan sonra NASA’nın öğrenciler için oluşturduğu “uzay” ile ilgili projeleri yaparlar. Bu projeleri yaparken de farklı kültürdeki öğrenciler birbirini tanıma fırsatı elde ediyor, bilimsel bilgi ve becerilerini arttırırlar. Okulumuz da 1993 yılından beri PSSP üyesidir. Bu program içerisinde öğrenciler NASA projelerini yaparken yıl içerisinde kardeş okullarıyla en az 1 kere “MEET&GREET VİDEOCONFERENCE”, bir kez de NASA ile video konferans ve yaptıkları projeleri ve kültürlerini paylaşmak üzere her hafta e-mail yoluyla bilgi alışverişi yapıyorlar. Her eğitim-öğretim yılı sonunda tüm PSSP okulları Uzay Kampı Türkiye’de buluşarak birbirleri ile tanışma fırsatı elde ediyorlar. Bu zirvenin gerçekleştiği haftaya “E-pal Week” deniliyor. Kampın düzenlediği özel haftada öğrenciler eğitim alırken, konuk edilen astronot ile tanışma- soru sorma ve basın toplantısına katılma fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca bu haftada tüm yıl yaptıkları çalışmaları düzenlenen “SCIENCE FAIR”(Bilim Fuarı)'da sergiliyorlar. “SPECIAL NIGHT EVENT” 'de her okul kendi kültürlerini tanıtan bir gösteri sunuyor. En sonunda da PSSP sertifikalarını alıyorlar. Bu sertifikalar sayesinde Amerika’da üniversitelerden burs kazanan öğrencilerimiz bulunmaktadır.

FPS Kulüp (Future Problem Solving)

Uluslar Arası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (FPSPI), yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklaşarak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen 40 yıllık geçmişi olan eğitim programıdır. Takım veya bireysel şekilde bugün ve gelecekteki yerel, bölgesel ve küresel toplumun karşı karşıya kaldığı önemli sosyal, ekonomik ve bilimsel konulardaki problem alanlarına 6 basamaklı problem çözme sürecini uygulayarak öğrencilerin hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmasını gerektirmektedir. Öğrencilerin yarıştığı kategoriler: 1. Toplumsal problemleri çözme (CMPS) 2. Küresel problemleri çözme (GIPS) 3. Senaryo yazma (GB) 4. Senaryo performansı (SCP) Çalışma ve problem çözme sayesinde öğrencilerimiz toplumun geleceğine pozitif katkı sağlamasına yardımcı olacak önemli konulardaki problemleri kestirebilme, anlayabilme ve çözebilme için gerekli vizyon ve becerileri kazanmaktadır. Global konularda çalışarak öğrencilerin evrensel farkındalığı yükselmekte ve iş, ekonomik, bilim, teknoloji, toplum ve siyaset gibi alanlarda bilgi sahibi olmaktadırlar. Öğrenciler bugünün dünyasında neler olduğuna yoğunlaşmanın yanında gelecekte olabilecekleri de çalışmaktadırlar. Öğrenciler olaylara farklı perspektiflerden bakmayı öğrenmektedirler. Karşı karşıya kaldığımız problemlere farklı çözümler üretmek için yaratıcılık hayati öneme sahiptir. Keşfedici düşünceyi geliştirmek için gelecekteki problem çözme durumları oluşturulmaktadır. Öğrenciler bugünün dünyasındaki problemleri ve gelecekteki daha karmaşık problemleri anlamak için analiz yapmaktadırlar. Problem durumlar için çözüm önerileri ve aksiyon planı geliştirme sürecinde problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar Öğrenciler problem üzerinde çalışırken ve problem çözme becerilerini kullanırken takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Takımla çalışarak hem iletişim becerileri gelişmekte hem de rapor yazacakları için yazma becerisi gelişmektedir. Öğrenciler konular üzerinde çalışırken birçok kaynaktan bilgi toplamaktadırlar. Öğretmen yardımıyla bilgileri analiz edip değerlendirmektedirler. Farklı bakış açıları desteklenmektedir. Uluslar arası Problem Çözme Programının amacı öğrencilere ne düşüneceğini değil nasıl düşüneceğini öğretmektir. Programla ilgili birçok ülkeden alınan görüşler Gelecek Problemleri Çözme becerileri ve içeriğinin yaşam becerileri için değerini onaylamaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin daha sonraki okul başarılarında, karar verme ve iş yaşamında olumlu katkı sağlamaktadır. Bu kulübü seçmek isteyen öğrencilerin İngilizcelerinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca katılınacak yarışmada Türkiye elemelerinde başarılı olunduğu takdirde Amerika’daki ulusal konferansa katılıp yarışma hakkı elde edilecektir.

FEP (Future Explorer Program)

 

Doğadaki Son Çocuk

 

Lego-Robotik Kulübü

 

STEAMARDUNIO Kulübü

 

AB Erasmus Kulübü

 

Bilim Felsefesi Kulübü

 

Astronomi Kulübü

 

Proje Üretme Kulübü

 

Elektronik Kulübü