İzmir Özel Türk Koleji

İngilizce Kulüpleri

Karaoke ve Sketches Club

DÖNEM: Birinci ve İkinci Dönem
SINIF: ÖZEL TÜRK KOLEJİ MARMARİS ORTAOKULU 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ
KISA DETAY:  21.yüzyılın;  üretkenlik, sorumluluk, yaratıcılık, yenilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz disiplin, sosyal ve kültürlerarası beceriler ve liderlik ve sorumluluk becerileri ile yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, yabancı dil öğrenimini işitsel ve görsel anlamda destekleyen bir kulüptür.
KULÜP ÇALIŞMALARININ İÇERİĞİ:

Müziğin yabancı dil öğrenimi üzerindeki etkisi bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmış olup, çoklu zekâ yaklaşımının en önemli bölümlerinden biri olan sesli konuşmaları, melodileri ve doğadaki diğer sesleri algılama, yorumlama, hatırlama gibi becerilerin tamamını kapsayan işitsel zekânın müzik aracılığıyla etkin hale getirildiği gözlemlenmiştir. Yabancı dilde müzik dinlemek ve şarkı söylemek, dil becerilerini geliştirmek ile birlikte hedef dil üzerindeki diksiyonu, telaffuzu, tonlamayı, vurgulamayı ve dilin akıcı bir biçimde konuşulmasını da pekiştirmektedir. Hedef dilde şarkı söylemenin o dili öğrenmede etkili olmasının başlıca nedenlerinden biri de sözlü müziğin dil bilgisi, kelime dağarcığı ve hecelemeyi geliştirmekte çok büyük katkı sağlamasıdır. Kulübümüzdeki karaoke çalışmalarımız ile öğrencilerimizin yabancı dilde şarkı dinleyerek ve söyleyerek öğrenme performanslarının artmasını hedeflemekteyiz.    

“İnsan en etkili ve en iyi nasıl öğrenir?” sorusuna cevap bulabilmek adına tarih boyunca çeşitli araştırmalar yapılıp bu konuda birçok yaklaşım ortaya konmuştur.  Bu yaklaşımlardan biri “Beyin Temelli Öğrenme” yaklaşımıdır ve bu yaklaşımı ve öğrenmeyi destekleyen en önemli etmen yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama skeçleri ile öğrencilerimiz yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir düşünceyi, bir amacı ya da bir durumu; doğaçlama, rol alma ya da rol oynama tekniklerinden yararlanarak canlandırmaktadır. Shakespeare’in de dediği gibi “Dünya bir sahne, bütün kadınlar ve erkekler de sadece birer oyuncudur.” Günlük hayatımızda birey olarak birçok rol üstlenip bu rollere göre de iletişim kurarız. Kulübümüzde de İngilizce’yi iletişim dilimiz olarak kullanarak öğrencilerimizin hayal güçlerini, hedef dil üzerindeki hakimiyetlerini, ritim, ses ve vurgu kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Global Minds

.

Awesomesauce Club

.

İTK Bloggers

.

Creative Writing Club

.

Story-telling Challenge 

.

Guitar Heroes

.

So you think you Can Dance

.

Mini Sketches Club

.

ART SPOT (Art Workshops)

.