İzmir Özel Türk Koleji

Matematik Kulüpleri

İzmir Özel Türk Koleji'nde 2016-2017 öğretim yılında çalışmalarına devam edecek olan Matematik Kulüplerimiz; Eğlenceli Matematik, Strateji ve Akıl Oyunları, Matematik Yarışma Kulübü ve Matematik Atölyesi Kulüpleri'dir.

Eğlenceli Matematik

Eğlenceli matematik kulübünde, kimilerinin sıkıcı ve zor bulduğu matematiğin aslında ne kadar eğlenceli ve şaşırtıcı bir dünyası olduğunu fark edeceksiniz. Peki bu kulüpte neler yapıyoruz? Sihirli kareleri tanıyıp onlarla ilgili uygulamalar yapıyoruz, Çeşitli strateji gerektiren oyunlar oynuyoruz,Origami (kağıt katlama sanatı) yapıyoruz,Cahit Arf Haftası ile ilgili etkinlikler düzenliyoruz, Zeka Vakfı'nın sorularını çözüyoruz, Pi Günü kutlamaları düzenliyoruz, kendi matematik dünyamızı yansıtan T-shirt boyaması yapıyoruz, hayatın içindeki matematiği kesfediyoruz, Pi kurabiyeleri yapıyoruz, Mantık ve zeka soruları çözüyoruz. Tabi tüm bunların dışında sohbet etmeyi, gülmeyi ihmal etmiyoruz. Herkesi kulübümüze bekliyoruz.

Strateji ve Akıl Oyunları

Strateji oyunları araştırmayı ve farklı düşünmeyi tetikler, odaklanmayı geliştirir ve hızlı karar vererek uygulama yeteneği kazandırır. Klasik düşüncelerden uzaklaşarak, yeni fikirler üretilebilmeyi sağlar. Bir problemi çözerken problemi tanıma, araştırma ve bilgi toplama, fikir üretme ve karar verme, uygulama ve deneyimlerini yansıtma basamakları ile bize yol gösteren olur. Kulübümüzün amacı dikkat ve konsantrasyonu güçlendirmek, plan yapma, mantık yürütme, problem çözme ve takım çalışması yapabilme becerilerini kazandırmaktır. Abalone, Callisto, Quoridor, Katamino, Jalad, Quarto vb kutu oyunlarını kulübümüzde öğrenip,bol pratik yapıp, kendi stratejilerimizi geliştirip turnuvalar yapıyoruz. Okulumuzu çeşitli yarışmalarda temsil ediyoruz. Tabi tüm bunları yaparken eğlenmeyi hiç ihmal etmiyoruz.

Matematik Atölyesi

Matematik alanındaki çalışmalarımıza kimlik kazandırmak, biz matematik öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrencilerimizin sorumluluğunda, çeşitli görsel, dikkat çekici, merak uyandıran,farklı, okul konularıyla paralel çalışmaları planlamak amacıyla kurduk. Bu çerçevede, atölye öğrencilerimizle yapılan bir çok etkinliğimizin 'Kısa Film' çekerek, kulüp dışındaki öğrencilerimizin de ilgi duymasını ve katılımlarını sağlamayı hedefledik. Matematik dersinin birçok öğrencimizi korkutan yüzünün dışında, sempatik ve günlük yaşantılarına da yansıtabilecekleri yönlerini keşfettirmeyi amaçlayarak ve akıl oyunları ile eğlenmelerini sağlayacak çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

Matematik Yarışma Kulübü

Matematürk Yarışma Kulübümüzün amacı matematiği seven, sorgulayan ve matematiksel işlemlere ilgi duyan öğrencileri çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamaktır. 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizden oluşan kulübümüzde öğrencilerimize başlangıçta sahip olmaları gereken temel matematik konuları anlatılır, bu anlatımda bir üst sınıf seviye bilgilerine de yer verilir. İstenilen bilgi birikiminin sağlanmasının ardından öğrencilerimizin katılacağı ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarının geçmiş yıllarına ait soruları çözülür. Öğrencilerimiz üst düzey matematik soruları ile tanıştırılıp, katıldıkları yarışmalarda zaman içinde benzer soruları çözebilir hale gelir. Gauss Contest, Urfodu, AMC8, Kanguru, Tales, Tübitak … gibi yarışma ve sınavlara başvuruları yapılıp katılımları sağlanır.