İzmir Özel Türk Koleji

Müzik Kulüpleri

"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz” Mustafa Kemal Atatürk.

Her zaman çocuğumuzun yaratıcılığını ve hayal gücünü nasıl geliştirebileceğimizi merak ederiz. Müzik bunun için en iyi yöntemlerden biridir. Erken yaşta müzik ile tanışarak müzik türleri arasındaki fark ve tarzları kavrarlar. Bu onların hayal gücünü arttıracak ve ritim duygusu içinde hareket etmelerini sağlayacaktır. Çocuklar bir çok şey karşısında meraklı ve heyecanlıdır. Zengin müzik repertuvarı ve ilgi çekici müfredat çocuklara uygun müzik ortamını sağlar, onların müzik ile ilk tanışmalarını heyecanlı ve zevkli bir hale getirir. Bu ders müziğin dinamizmini, fiziksel ve ruhsal aktivitelerini birleştirirken onların müzik duyularını uyarır ve daha ilerideki müzik öğretilerine hazırlar. İzmir Türk Koleji’nde en küçük sınıftan itibaren müzik sanatı öğrencilerimize öğretilmeye başlanmaktadır.

Orkestra

Okul orkestramız, sağlam bir temelle oluşturulmuş müzik eğitimlerimiz sayesinde çok başarılı performanslar sergileyen öğrencilerimizden oluşmaktadır. Yapılacak olan orkestra çalışmalarında öğrencilere beraber çalma zevkinin aşılanmasının yanında bireysel çalgı seviyelerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders içeriğinin güncel, popüler eserlerden oluşturulması planlanmaktadır. Derslerde repartuar bilgisinin yanında toplu çalmada uyulacak olan kurallar ve iyi müzik yapma kriterleri öncelikli konular olacaktır. Yıl boyunca okul bünyemizdeki konser salonlarımızda, geleneksel müzik gecelerimizde, kulüp tanıtım günlerimizde konserler vermeye devam edeceğiz. Öğrenci seçimleri becerilere göre mülakatla değerlendirilecektir. Bu seçmeler müzik öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. Kulüp yeterli düzeye geldiğinde çeşitli etkinliklerde kendini gösterecektir.

Gitar

Gitar Kulübü'nü seçecek öğrencilerle birlikte yıl boyunca nota ve müzik bilgileri ışığında ezgi, ritm ve akor çalışmalarını geliştirerek iyi bir repertuar oluşturmayı, kulüp saatlerini eğlenceli ve öğretici bir ortam dönüştürmeyi ve bu çalışmaları yılsonunda bir konserle sergilemeyi hedefliyoruz. Tüm çalışmaların, öğrencilerin bireysel gelişimlerini tamamlamada önemli bir katkı sağlayacağını, müzik beğeni ve kültürlerini geliştireceğini düşünüyoruz.

Keman

Plato derki; "Ben çocuklara fizik, felsefe öğretirim ama en önemlisi müzik öğretirim çünkü müzik öğrenmeye açılan kapıların anahtarıdır." Dersin amacı çocukları temel keman çalma teknikleri ile tanıştırmaktır. Çocuklar ilerleme kaydedebilmek için düzenli çalışmaları gerektiğini öğrenirler. Ders aynı zamanda çocuklara keman çaldırarak onların müziğe olan eğilimlerini arttırmayı hedefler.

Piyano

Piyano çalmak sayesinde gelişen el-göz koordinasyonu; yazı yazmada kolay öğrenme, güzel el yazısı yazma yeteneği sağlar. Piyano çalmak sayesinde çocuklar çabuk odaklanmayı öğrenir. Parça çalmayı takip etmek, konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalmak ve doğru tempoyu bulmak da dikkati arttırır. Piyano çalmak çocukların okulda Fen, Matematik ve Mühendislikle ilgili konulardaki başarısını arttırır. Bütün enstrümanlar gibi, piyano çalmak kişinin özgüvenini arttırır. Piyano çalan çocukların hafızaları gelişir; kolay unutmazlar.

Viyolonsel /Çello

Öğrencilere senfonik bir çalgı olan viyolonselin temel bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Müzik yoluyla kendini ifade etmesini sağlamak, yapılacak olan sene sonu konserleri ve etkinliklerde yer alarak özgüvenlerine ve kişisel başarılarına katkıda bulunmaktır. Viyolonsel eğitimi her enstrüman eğitimi gibi disiplinli çalışma gerektirmektedir bu alışkanlık tüm yaşamı boyunca her alanda destekleyici olacaktır. Daha sonra diğer enstrümanlar ile birleşerek bir uyum içinde çalışılması toplumsal yaşamında işbirliğine ve dayanışmanın önem ve yararına örnek olacaktır.

Bando

1956-1957 öğretim yılında 16 enstrüman ile kurulan İTK Okul Bandosu, kurulduğu günden bugüne kadar İzmir Özel Türk Koleji’ni  törenler, kurumsal açılışlar, Bilim ve Sanat Şenlikleri, kep töreni ve daha birçok organizasyonda temsil eder.
Ulusal ve uluslararası festivallere davet edilen ve çeşitli marşları seslendirerek performansı ile ilgi odağı olan İTK Okul Bandosu’nda 3 flüt, 1 klarnet, 6 alto saksafon, 6 tenor saksafon, 9 trompet, 3 bariton, 2 tuba toplam 30 nefesli çalgı; 4 davul, 4 zil ve 22 trampet  30 vurmalı çalgı olmak üzere toplam 60 müzik aleti  ilkokuldan lise son sınıfa kadar farklı kademelerde öğrenim gören öğrenciler tarafından çalınır.
İTK Müzik Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 60 kişilik İTK Okul Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mithatpaşa Caddesi’nden Güzelyalı Semti’ni kapsayan güzergâhta düzenlenen Kortej Yürüyüşleri’nde çaldıkları neşeli marşlar ile herkesi coşturur.

Koro

Koro kulübü, öğrencilerin müzik becerilerini geliştirmek, toplu bir biçimde müzik yapabilme deneyimi kazanmalarına yardımcı olmasını sağlayan bir kulübümüzdür. Bireysel müzik yeteneğinin diğer arkadaşlarıyla birleşince oluşan ahenkli işlerin, öğrencimizde özgüven ve bir topluluğun ne kadar önemli bir parçası olduğunu hissettiren bir duygu yaşatır. Nota eğitimi, ses eğitimi, birlikte söyleme becerisi, öğretmen ve öğrencinin müzik yaparken ki iletişimi güçlendiren ve kazandıran koro kulübü söylenen şarkıların hazırlanan gösteri, konser, festival, yarışma gibi kendini gösterme alanlarında öğrencimizin eğitimini pekiştirir.