İzmir Özel Türk Koleji

Tarih ve Coğrafya Kulüpleri

Atatürk ve Tarih Kulübü

“Bir öğrenci, matematikten bir formül unutabilir, kimyadan belki bir madeni hatırlamayabilir. Fakat Efendiler; bir öğrenci, tarihini asla unutmamalıdır ve ona tarihi unutturulmamalıdır. O talebe, ulusal tarihinin bir sayfasını unuttuğu gün, memleket uçuruma yuvarlanmaya başlamış demektir.

                                                                                                     Mustafa Kemal Atatürk

Ulusumuzun geçmişte yarattığı uygarlıkların, maddi ve manevi kültürel değerlerinin canlılığını devam ettirmesi, geçmişin olaylarını öğrenerek bugünü anlaması ve geleceğe yön verebilmesi için tarih bilimi önemlidir. Bir milletin ömrünün uzun, kurumlarının çağdaş ve sağlam olabilmesi için her şeyden önce kendini tanıması, tarihini ve hatalarını bilmesi gerekir. Bu düşünceyi dikkate alarak kulübümüz, öğrencilerimizde tarih bilincini geliştirmeyi kendine temel misyon edinmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanmakta olan hassas koşullar, bizleri ve öğrencilerimizi Atatürkçü düşünce ve devrimleri konusunda daha duyarlı davranmaya yöneltmektedir. Bizler Atatürk'ün çağdaş ve aydınlık yolunda, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü anlayan, yorumlayan,  onun fikirlerine sahip çıkma bilincini taşıyan bireylerin gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez nitelikleri olan demokratik, laik, sosyal ve hukuk devlet yapısını korumayı üstlenen gençlere, kendilerini özgürce ifade etme olanağı tanıyacağız. Atatürk ve Cumhuriyet için anlamlı olan başta Çanakkale ve Anıtkabir olmak üzere tarihsel ve kültürel mekânları ziyaret edeceğiz. Yerel ve ulusal kültürünü içselleştirmiş ama küresel niteliklere sahip olan İzmir Özel Türk Koleji öğrencisi her şeyden önce tüm insanların din, dil, ırk farkı gözetmeksizin eşit ve kardeş olduğunu, evrensel barışın sağlanması ve korunması gereğini bilir. Ama şunu da bilir ki iyi tarih eğitimi almış, insanlığın tarihini öğrenmiş genç nesiller, milletlerine güven duyarlar ve başka milletlere asla hayranlık beslemezler.

İTK Coğrafya Olimpiyat Kulübü

İzmir Özel Türk Koleji'nde 2016-2017 öğretim yılında çalışmalarına devam edecek olan Coğrafya Kulübümüz Evrensel Coğrafya Kulübü'dür.