İzmir Özel Türk Koleji

Yurtdışı Eğitim Serüveni

Orta öğrenimini bitirmeye hazırlanan öğrenci ve aileleri için "yurt dışı eğitim seçeneği " bir alternatif mi yoksa bir fırsat olarak mı değerlendirilmelidir?

Yurt dışındaki üniversiteler hem kabul koşulları, hem başvuru süreçleri hem de sundukları eğitim kalitesi bakımından bazen bir alternatif bazen de bu alternatife bağlı bir fırsat olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bu nedenle çocuğunu yurt dışında okutmak isteyen velilerimiz;

  • Sunulan alternatiflerin bir fırsata dönüşebilmesi için bu süreçte çok iyi bir zaman planlaması yapmalı,
  • Okul içinde bu hizmeti veren birimle sıkı bir iş birliği içinde yol almalı ve seçeneklerin hangisinin hem kaliteli eğitim hem bütçe uygunluğu hem de çocuğu için en uygun olanı olduğunu en baştan tespit edebilmelidir.

Yurt dışındaki üniversiteler birçok açıdan değerlendirilebilir. Ancak öncelikle ülke, başvuru ve giriş koşulları, dil seçeneği, burs olanakları, bütçe uygunluğu ve en önemlisi diploma geçerliliği olarak değerlendirilmelidir.

Çocuklarını geleceğe hazırlarken yurt dışı seçeneğini değerlendiren aileler için sanıyorum en belirleyici nokta diploma geçerliliği konusudur. Bu sebeple hangi ülke ya da okul seçilirse seçilsin mutlaka MEB tarafından yayınlanmış genelgede başvuru yapılacak okulun ülkemiz açısından diploma geçerliliği kontrol edilmelidir. Bazen de denklik için mezuniyeti takiben sınavlara girilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı eğitimde daha çok tercih edilen ülkelere baktığımızda Amerika, Kanada ve İngiltere'nin önde geldiğini görebiliriz ancak Avrupa'da da hem çok iyi eğitim veren, hem Türkiye'de geçerliliği kabul edilmiş hem de bütçe bakımından çok iyi fırsatlar sunan üniversiteler olduğunu görebiliriz. Ancak dil bariyeri zaman zaman velileri bu süreçten uzaklaştırmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve hatta dünyanın İngilizce konuşulmayan birçok ülkesinde İngilizce eğitim veren birçok uluslararası okul açılmış, bu konuda bir açılım sağlamıştır.

Yurt dışında hangi üniversite olursa olsun kabul için belirlenmiş bir seviyede dil yeterliliği beklenmektedir. Ancak dil yeterliliğinin istenen seviyede olmaması başvurunun reddedilmesine neden olmamakta sadece eğitim süresini hazırlık senesini de ekleyerek bir yıl daha uzatılması ile sonuçlanmaktadır.

Yurt dışındaki üniversitelere başvuru ve giriş koşulları ülke ve üniversiteye göre birçok farklılık göstermektedir. Bazen kabullerde uluslararası standart oluşturmak üzere hazırlanmış sınav puanları temel olarak alınırken, bazen öğrencinin akademik ve sosyal becerileri göz önünde bulundurulmaktadır. Bazen de Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapılan üniversite bölümünün muadilini olan üniversiteyi öğrenci Türkiye'de kazanmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Amerika, Kanada ve İngiltere'de üniversiteler, uluslararası geçerliliğe sahip bir Lise diploması yanı sıra sosyal yanı gelişmiş, sosyal sorumluluk konusunda farkındalığı olan başvurulara ayrı bir önem vermektedirler

Başvuru takvimleri ise hemen hemen 1 yıl öncesinde başlamakta böylelikle kurum iyi bir planlama ile  öğrenciye hem yurt içi hem de yurt dışında bir üniversite okuma fırsatı sunulabilmektedir. Bu zaman yönetiminin yine okulun akademik takvimi ile ortak biçimde yürütülmesinin sunulan alternatifin fırsata dönüşmesine neden olacağının altı çizilmelidir. Bu da yurt dışı eğitim danışmanlığının okul içinde yapılandırılmış birimden alınmasının önemli bir sebebidir. Yine bazı ülkelerde başvuru ve giriş sırasında dil ya da uluslararası standartlara sahip sınav puanları değil sadece Lise diploması yeterli olmakta ve bu yolla başvuru yapılabilmektedir.

Yurt dışında eğitim alma konusunda hedef belirlerken, bazen ülke seçimi birinci derecede önemli olmakta, aileler çocuklarının yurt dışı eğitimini kendilerine yakın olan bir ülkede, ihtiyaç halinde kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde eğitim almalarını isteyebilmektedirler. Bu durum ön planda değerlendirildiğinde başvurulacak üniversitenin kalitesi, eğitim seviyesi ve diploma geçerliliği geri plana düşmekte ve bazen sırf bu sebeple hem öğrenci hem de veli hayal kırıklığı yaşamaktadır.

Burs olanakları denildiğinde çoğu zaman akla ilk gelen tüm giderlerin karşılanmasıdır. Oysa üniversitelerin burs olanakları çok farklılıklar göstermekte, çok farklı alanlarda olabilmektedir. Bu bazen eğitim bursu olabileceği gibi bazen kitap, bazen de yaşam şartlarına destek veren bir burs hatta bazen öğrencilere iş olanağı sağlayan bir burs biçimi de olabilmektedir. Bu nedenle başvuru sırasında bu konu ayrıntılı biçimde incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

Anne baba olarak çocuğunuzun yurt dışında eğitim almasını istiyorsanız ve bu konuda deneyim ve olanaklara sahip değilseniz bu süreci bir danışman ile yürütmelisiniz. Bu noktada çocuğunuzun okuduğu okulda bir yurt dışı eğitim birimi var ise bu büyük bir kazançtır. Böylelikle danışmanlık aşamasında herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Çünkü yurt dışı eğitim süreci mutlaka bunu karşılayacak bir bütçeye sahip olmayı gerektirir.

Yurt dışında bir üniversitenin bütçesi her şey dahil yıllık 40.000 TL ile 250.000TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak bu noktada özellikle belirtilmesi gereken; her iyi okulun mutlaka en pahalı okul olmadığı veya her pahalı okulun en iyisi olmadığı gerçeğinin farkına varmaktır. Bu konuda da en olumlu, diğer yandan hem sizin hem de çocuğunuz için en uygun sonucu bulmak için yine okulunuzun yurt dışı eğitim birimi ile sıkı bir iş birliği ve istikrarlı bir plan doğrultusunda çalışmanız gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Kuvvetli bir yabancı dil programına sahip ve aynı zamanda sadece öğretime değil eğitime de önem veren ders dışı etkinlikleri ile öğrencilerini donatan bir kurumda;  yurt dışı eğitim biriminin açılması ile bu kültür kısa zamanda okul içine yayılacak ve ülke içindeki başarılı üniversite giriş derecelerine başarılı yurt dışı okul kabulleri de eklenecektir.

Burada önemle altını çizmemiz gereken nokta hem yurt içi hem de yurt dışı öğrenim fırsatı sunan kurumların mutlaka eğitim ve öğretim programları birlikte güçlü oluşudur.  Her iki seçenekte de ancak bu şekilde istenen başarıya ulaşılır.

Özet olarak yukarıda okumuş olduğunuz yazı yurt dışı eğitim hakkında genel bir bilgilendirme yazısıdır. Her bir paragraf açılımında birçok ayrıntılı bilgi verilebilir ve her bir detay ayrı ayrı incelenebilir.

Sündüs Cebecioğlu /  İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörü