İzmir Özel Türk Koleji

KULLANIM ŞARTLARI

1.Genel Koşullar:
Bu Siteyi kullanıyor olmanız, Gizlilik Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Siteye girmeyiniz veya kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
2.Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi / Değişiklik:
Site sahibi (İzmir Özel Türk Koleji), herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Değişiklik söz konusu olabileceğinden burada yazılı koşulların düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu Site ve servislerinin, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanımı, gizlilik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.
3.Kullanıcı Bilgileri:
Kullanıcı olarak girilen, Site veya erişilebilen servislere yerleştirilen, iletilen veya bulunması halinde bu Site aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden / bilgiden (her türlü yazı, makale, doküman, iletilen görüş ve düşünceler dâhil) kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Siteye iletilen/gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmiş sayılır. İzmir Özel Türk Koleji ’nin, gerekmesi halinde, Siteye konulan ve kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. İzmir Özel Türk Koleji, herhangi kullanıcı ya da Site içeriğinde yer alan içeriği / bilgiyi ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme veya Site kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır. (Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır).
4.Kişisel Bilgiler:
• Sitenin ziyaret edilmesi, herhangi bir servisten yararlanılması sırasında; ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, çalışma ve eğitim durum bilgileri, yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler siteye verilmiş, kaydedilmiş olur / olabilir. Bu bilgiler İzmir Özel Türk Koleji dışında başka kimseye açık değildir.
• Site sahibi, kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına veya belirli hizmetlere ilişkin kullanıcı güvenliği ve bazı istatistiki değerlendirmeler için ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir. Kullanıcı, vermiş/ açıklamış/ kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kısmen ya da tamamen kullanılabileceğini, sitemiz sponsorları ile gizlilik koşulları çerçevesinde paylaşılabileceğini dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu kabul etmiş sayılır.
• Yürürlükteki mevzuat ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmediği, yasal bir talep veya savunmanın teşkil edilmesi veya korunması için gerekli olmadığı veya dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için gerekli olmadığı takdirde, kişisel bilgileriniz yukarıda yer alan madde dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecektir.
• Kişisel bilgiler hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve ticarete konu edilemez.
• Hassas Bilgiler: Site sahibi, kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özelikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı İzmir Özel Türk Koleji 'nin bir sorumluluğu yoktur.
5.Açık Sistem:
Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. her türlü bilginin, 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İzmir Özel Türk Koleji, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
6.Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali:
İzmir Özel Türk Koleji, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma veya sonlandırma hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.
7. Yetkili Mahkeme:
Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili kılınmıştır.
8. Yasal Adres
Kullanıcıların www.ozelturkkoleji.com’a bildirmiş oldukları adres, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilecektir.
9.Bilgi ve İletişim:
www.ozelturkkoleji.com web sitesi gizlilik ve kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için info@ozelturkkoleji.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.