İzmir Özel Türk Koleji

Öğretim Programları

Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi, 1988 yılında fen ve matematik alanındaki yetenekleri üstün olan öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak ve bu alanda gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanlarının yetişmesine kaynaklık etmek amacıyla açılmıştır. Fen Lisemizde öğrencilerin eleştirel ve bilimsel düşünebilmeleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, yeni buluşlara ilgi duymaları için ortam ve koşullar hazırlamak amacıyla, eğitim öğretim çalışmaları yapılmaktadır. Matematik ve fen dersleri ağırlıklı olan eğitim öğretim sonunda  öğrencilerimiz, genel olarak üniversitelerin Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri, Mimarlık gibi bölümlerine öncelikle girmektedirler.

 

Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi, yükseköğrenimini fen ve alanlarında yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir okuldur. Fen Lisemizde fen ve matematik derslerinin yoğunluğu diğer okullara göre daha yüksektir. Bu durum, fen lisesi öğrencilerimizin matematik fen alanında iddialı üniversitelere yerleşmede daha başarılı olmasına neden olmaktadır. Dersliklerde, internet bağlantısı ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Bu şekilde konular daha kapsamlı ve animasyonlarla anlaşılır hale getirilmekte ve öğrenmede kalıcılık sağlanmaktadır. Konularda yeri geldikçe Büyükçiğli Kampüsümüz ’de bulunan İTK Gezegen Evi’nden yararlanılmaktadır. Fen derslerinin öğretiminde tam donanımlı fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarlarımızdan yararlanılmaktadır. Laboratuvar çalışmaları öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenme alanlarıdır. Buralarda kazandıkları deneyimler öğrencilerimizin proje çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

 

Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisemizde 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler, uygulanan düzey belirleme sınavı sonucuna göre farklı kurlarda yabanı dil eğitimini sürdürmektedir. Bu şekilde her seviyedeki öğrencinin yabancı dil bilgisinin sürekli gelişmesi amaçlanmaktadır. Fen Lisemizde İngilizce ders saatleri normal bir fen lisesinden %50 daha fazladır. İkinci yabancı dil sertifikası almak isteyen öğrencilerimize okul çıkışı etüt programı sunulmakta ve eğitimlerini yurtdışında sürdürmek isteyen öğrenciler için hafta sonları SAT ve IELTS kursları yapılmaktadır.