İzmir Özel Türk Koleji

Kulüpler ve Sosyal Faaliyetler

Bilgilerini beceriye dönüştürebilen, yeteneklerini keşfedebilen, kendi kültürünü ve değerlerini öğrenerek sosyalleşen nesiller yetiştirmek, içinde yaşadığımız çağın ve geleceğin en önemli eğitim gereksinimlerindendir. Bu nedenle de öğrencilerimizi hayata hazırlarken öğretim programları yanında sosyal kulüp çalışmalarına da büyük önem verilir.

 

Amacımız; öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat vererek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda fark yaratabilmeleri için onlara destek olmak ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin yetenek ve hobileri doğrultusunda kulüplerimiz her yıl içerik ve sayı olarak geliştirilir. Okullarımızda 70’in üzerinde kulüp yer alır. Seramik, Resim, Müzik, Drama, Fotoğrafçılık, Tiyatro, Dans gibi kulüplerimiz öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunarken; Münazara, Atatürkçü Düşünce gibi kulüplerimiz ise öğrencilerimizin düşünsel yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Öğrencilerimiz hobilerinin geliştirmelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alandaki EYP, MUN, Eurosima, ISTA, Destination Imagination, PSSP, BEO gibi çeşitli etkinlik ve programlarda kulüp çalışmalarıyla yer alarak sosyal ve entelektüel yönlerini de geliştirir.

 

• Kulüp çalışmaları Anadolu liselerimizde 9, 10 ve 11.sınıflarda hafta içinde ve haftalık ders programı dâhilinde 2 ders saati olarak yürütülür. 

• Öğrenciler sene başında kendilerine sunulan kulüplerden yetenek ve ilgileri doğrultusunda en az 3, en fazla 5 tercih yapabilirler.

• Okulun açıldığı ilk haftanın sonunda öğrenci tercih listeleri oluşur, bu listeler kapsamında 2.hafta kulüplerin ilk saatleri uygulanır ve bu hafta boyunca öğrenciye kulübünü değiştirme hakkı tanınır, yapılan değişiklikler sonunda öğrenci listeleri okul idaresi-ilgili müdür yardımcısı tarafından revize edilerek kesinleşir 3.haftadan itibaren kulüp değiştirme yapılmaz ve çalışmalar resmen başlar.

• Okul idaresi tarafından öğrencinin ilk tercihi dikkate alınarak listeler oluşturulur, ancak ilk tercihine yerleşemeyen öğrenci diğer tercihleri dahilinde seçtiği bir kulübe yerleştirilir. Kulüp rehber öğretmeni tarafından belirlenmiş olan kontenjan sayısı tercih dağılımlarında  önemli rol oynamaktadır.

• Öğrenci yaş düzeyi, becerileri, daha önceki çalışmaları, kulüp dağılımlarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle her öğrencinin ilk tercihi olan kulübe dahil olması beklenilmemelidir. Bu konuda kulüp öğretmenleri ve ilgili müdür yardımcısının görüşüne başvurularak nihai listeler hazırlanır.

• Bir öğrenci bir öğretim yılında uygun olan kulüpler arasında 2. dönem 1 defaya mahsus olmak üzere kulüp değişimi yapabilir. Sürekliliği olan ve bütün yıl çalışmayı gerektiren tiyatro, dans, bando vb. kulüplerde bu değişim uygulanmaz.

• Kulüp değişim talebi yazılı olarak okul idaresine yapılır.

• Kulüplerde devam zorunluluğu vardır.