İzmir Özel Türk Koleji

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

Özel Türk Koleji Anadolu Liseleri’nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından Kariyer Belirleme ve Yönlendirme Programı (KYE) kapsamında, “Meslek Envanteri” ve “Mesleki Gölge” programları uygulanır.
Bu programlar, ­İTK Ölçme- Değerlendirme Birimi ile koordineli olarak yapılır ve çalışmalar ile öğrencilerin ilgi alanlarındaki akademik başarılarının desteklenmesi hedeflenir. 11. ve 12. sınıflardaki öğrenciler üniversiteye hazırlık programı çerçevesinde; yoğunlaştırılmış yaz dönemi hazırlık kurslarına, birebir çalışmalara ve hem kurslarda hem de eğitim öğretim dönemi içinde çok sayıda TYT-AYT deneme sınavına katılırlar. Bu çalışmalar öğrencileri, psikolojik ve zaman yönetimi açısından TYT-AYT sınavlarına tam donanımlı olarak hazırlar.

Okulumuzda üniversite hazırlık çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlatılmaktadır. Geniş bir zamana yayılan çalışmalar kapsamında eğitim süresince düzenli olarak ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan deneme sınavları ile yapılmaktadır. Haftada 44 saat ders yapılmaktadır. Öğrencilerimizin derslerini pekiştirmesi ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için ek ders saatleri ve etütler düzenlenmektedir.

Özellikle 11. sınıfta yoğun üniversite sınavlarına hazırlık programı ve 12. Sınıfın 2. döneminde de tamamen üniversite sınavlarına hazırlık olarak  öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel düzenlenmiş 1500 saatlik bir program uygulanmaktadır.  Bu program özgün sorular ile hazırlanan Deneme Sınavları ile desteklenmektedir.

Bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili okul müdürlerine, zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulmaktadır. Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutmaktadır. Zümreler ve öğretmenler, deneme sınav sonuçlarına göre geri dönüşüm çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilere verilen sınav sonuç belgelerinde de alt konu analizleri yer alır ve öğrenciler, hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini bu belgelerden görebilirler. Sınıf bazında eksikliği saptanan konular ek etütlerle tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlamaktadır.