İzmir Özel Türk Koleji

Kurslar ve Birebir Çalışmalar

Akademik Takip Sistemi ve Kazanım Geliştirme Uygulamaları

4,5,6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerimizin; akademik, yabancı dil ve sosyal alanlardaki kazanımlarını geliştirmeleri veya eksik kazanımlarını tamamlamalarına yönelik kurs çalışmaları yapılmaktadır.

Uygulanan yazılı değerlendirme sınavları, ATS, KDU, SDS uygulamaları ile öğrencilerimizdeki bu eksik kazanımlar tespit edilir.

Geri besleme yapılması hedeflenen öğrenciler okulumuzda sabah ve okul sonrasında hafta içi yapılan etüt çalışmalarına davet edilir.

Akademik takip sisteminde öğrencilerin geliştirilmesi, eksik kazanımlarının tamamlanması rehberlik ve mentor öğretmenleri desteğiyle de takip edilmektedir.

Bu kurslara ek olarak; aramıza yeni katılan öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda  yabancı dil kursları da gerçekleştirilir.

Birebir Çalışmalar

Öğrencilerimizin, okul yönetimince kabul edilebilir nitelikteki devamsızlıklarından kaynaklanan ya da benzer herhangi bir nedenle ortaya çıkan konu eksiklerinde sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisiyle bire bir çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda hedef, öğrencimizin konu eksiklerinin giderilmesi ve en kısa zamanda sınıf seviyesine ulaştırılması olmaktadır.

Yeni Kaydolan Öğrencilere Destek Çalışmaları

Yurt dışından gelerek okulumuza kaydolmuş ya da başka bir okuldan aramıza katılmış öğrencilerimizi desteklemek ve programlarımıza daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz destek hem akademik, hem de rehberlik anlamında devam etmekte; böylece öğrencilerimizin uyum süreçleri kısalmaktadır.

Hafta Sonu Destek Kursları

Okulumuzda, akademik başarısı düşük olan ve kazanım eksiği bulunan öğrenciler için hafta içi etüt programları uygulanmaktadır. Bu kursların yanı sıra 5 ve 6.sınıf öğrencilerimize Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine destek olmak amacıyla hafta sonu kursu açılmaktadır.

7. ve 8. sınıf öğrencilerimize ise bu etüt programlarının dışında 8. sınıfta girecekleri ulusal sınavlarındaki başarılarını artırmak adına hafta sonu Okula Destek programı uygulanmaktadır.

Mentor Öğretmen/Danışmanlık Sistemi

Bu sistem;  5, 6, 7 ve 8. Sınıfları kapsamaktadır. Mentor Öğretmenlerin öğrenci grubu okul yönetimi ve rehberlik servisi tarafından oluşturulur. Bir yıl süre ile devam eder.

Mentor Öğretmen, öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için;

  • Öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.
  • Öğrencinin “Deneme Sınavı” sonuçlarını değerlendirir.
  • Öğrenci ile iki haftalık veya aylık amaçlar belirler.
  • Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
  • Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.
  • Her öğrencisi ile ayda en az iki kere görüşür. Öğrencinin ders çalışma çizelgesini PDR Biriminin destekler oluşturur ve takip eder.
  • Desteklediği öğrencilerin tamamı ile ayda bir kere toplantı organize eder.
  • Mentor Öğretmen, veli ile her ayın son haftası yüz yüze, velinin gelemediği durumlarda ise telefonla görüşür. Veliye öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir, veliden öğrencinin okul dışındaki durumu hakkında bilgi alır.
  • Öğrencinin desteğe ihtiyacı olan dersleri için öğrenciyi okuldaki ilgili öğretmene yönlendirir, kendi branşı ile ilgili gereken desteği sağlar.