İzmir Özel Türk Koleji

Okul Aile Birlikleri ve Sınıf Temsilcilikleri

İTK’ nın kurulduğu günden bugüne kadar velilerimizin değerli katkıları ile büyüyen İTK Okul Aile Birlikleri ve Sınıf Veli Temsilcilikleri İTK’da geleneksel bir yapıya sahiptir. İTK Eğitim Kurumlar ile aileler arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, öğrenci velisi ve İTK Eğitim Kurumları arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, farklı faaliyetler düzenleyerek eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi amaçlara yola çıkmıştır.

İTK Okul Aile Birlikleri ve Sınıf Veli Temsilcilikleri bu amaçları; Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve İTK Eğitim Çerçevesi doğrultusunda uygular.

 

Marmaris Okul Aile Birliği Yönetmeliğine Ulaşmak için tıklayınız.