İzmir Özel Türk Koleji

S.S.S.

İTK MEZUNLARI DERNEĞİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME SINAVI

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 

1. Sınavda hangi derslerden, kaçar soru olacak? Sınav süresi nedir?

Sınav Kapsamı ve Puan Ağırlıkları:

 

Düzey

4. sınıflar

8. sınıflar

DERSLER

Soru Sayısı

Soru Sayısı

TÜRKÇE

15

20

MATEMATİK

15

20

FEN BİLİMLERİ

15

20

SOSYAL BİLGİLER

15

10

DİN KÜLTÜRÜ

-

10

İNGİLİZCE

-

10

TOPLAM SORU SAYISI

60

90

EN YÜKSEK PUAN

500

500

Sınav süresi

14.00-15.50 (110 dk)

 10.00 -  12.50

Sınav iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Sözel Test (75’), ikinci bölümde Sayısal Test (80’) uygulanacaktır. Testler arasında 15 dakika ara verilecektir. 

 

  • 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

 

 

2. Sınavı konu içeriği nasıl olacak?

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1’inci dönem sonuna kadar MEB müfredat programına göre işlenen konu ve kazanımlar esas olmak üzere;

Türkçe: Farklı okuma metinlerini anlama, çözümleme, Türkçe’yi iyi kullanma gücünü,

Matematik: Matematiksel dili anlama ve kavrama, problem çözme, akıl yürütme gücünü,

Fen Bilimleri: Bilimsel süreç becerilerini kullanma ve akıl yürütme gücünü,

Sosyal Bilgiler: Yorumlama, eleştirel düşünce geliştirebilme, tarihsel ve mekânsal algılama becerilerini,

İngilizce (8.sınıf): Yabancı dili temel düzeyde anlama ve kavrama becerilerini,

Din Kültürü (8.sınıf): Kavram bilgisi, metin, ayet yorumlama ve bunlardan hareketle çıkarım yapma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

 

3. Sınava gelirken yanımda neler getirmeliyim?

Öğrencilerimiz, sınav günü yanlarında sınav giriş belgesi* ile resimli öğrenci kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, kurşun kalem ve silgi bulundururlar. Cep telefonu, akıllı saat, hesap makinası vb. araçları salona getirmezler. Öğrenciler, sınava kayıtlı oldukları okul,  bina ve salonda girmek zorundadırlar.

 

4. Sınava gelemezsem telafi sınavı var mı?

Sınavın telafisi olmayacaktır. Ancak sınava giremeyen adaylar ilgili okul müdürlüklerine başvurarak ayrıca değerlendirme sınavına alınabilirler.

 

5. Sınava istediğim kampüste girebilir miyim? Öğrenim görmek istediğim kampüste mi girmeliyim?

Online başvuruda seçilen kampüs ve okulda sınava girmek zorunludur. Çünkü sınav evrakları kampüslere göre öğrenci adına düzenlenecektir.

 

6. 4’üncü ve 8’inci sınıflar dışındaki sınıflarda okula kabul için değerlendirme sınavı yapılacak mı?

5-6-7-9-10-11. sınıflar için toplu sınav uygulamamız yoktur. Okula kabul için bireysel olarak okul müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

 

7. Sonuçlar ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Sınav sonuçları http://www.ozelturkkoleji.com  web sayfasında sınavın uygulanmasından 10 iş gün sonra ilan edilir.

 

8. Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim? 

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 3 gün içinde yapılan yazılı itirazlar incelenir ve sonucu veliye bildirilir.

 

9. Sınav sonucuna göre burs kazanacak mıyım?

İTK Mezunları Derneğince yapılan bu sınav akademik değerlendirme amacıyla yapılmakta olup bursluluk sınavı değildir. Bununla birlikte sınav sonucuna göre okul müdürlerince öğrencinin diğer yeterlilikleri de dikkate alınarak okul ücretinde  çeşitli indirimler uygulanabilir.