İzmir Özel Türk Koleji

Kayıt Kabul Koşulları

Kayıt görüşmesi için randevu alan öğrenci Kayıt Kabul Komisyonu tarafından okula ve aday olduğu sınıf düzeyine hazır oluşu konusunda ön değerlendirmeye tabidirler. Ön değerlendirme de uzman görüşme kayıtları, Veli bilgi formları ile öğrencinin temel ders alanlarında akademik yeterliliği gibi unsurlar dikkate alınır.

 

Anaokullarımıza Yeni Kayıtlar

• 60 aylık öğrencilere İlkokula Hazırlık Testi uygulanır. Öğrencinin hazıroluşluk düzeyine uygun bir üst veya bir alt sınıfa yönlendirilme ilgili öğrenci Velisi, okul psikoloğu eşliğinde  ve Okul Müdürlüklerimizin ortak kararı ile belirlenir.
• Anaokullarımıza 24 aylıktan itibaren 3 yaş, 36 aylıktan itibaren 4 yaş, 48 aylıktan itibaren 5 yaş olarak kayıt yaptırabilirler.
• Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili Kayıt Kabul talepleri; ilgili okul müdürünün teklifi ve Özel Türk Koleji Müdürler Kurulu’nun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.

İlkokullarımıza Yeni Kayıtlar

• İlkokul Hazırlık Sınıflarımıza 54 ay ile 66 ay arasında olanlar kayıt yaptırabilirler. 2021 Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların da kaydı yapılır. 
• İlkokul 1.Sınıflarımıza 66 ay ve üzerindekilerin kayıtları doğrudan; 60-66 arası çocuklarımızın kayıtları İlkokula Hazırlık Testi ve veli görüşleri doğrultusunda yapılır. İlkokulların 1. sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 1. sınıfa kaydedilir.
• İlkokul ara sınıflarına 2. 3. ve 4. sınıf kayıtları için başvuran öğrencilere Akademik Düzey Belirleme Sınavı uygulanır ve PDR mülakatı yapıldıktan sonra alınır.   
• Tüm sonuçlar, İlköğretim Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir. Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili Kayıt Kabul talepleri; ilgili Okul Müdürünün teklifi ve İzmir Özel Türk Koleji Müdürler Kurulu’nun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.

Ortaokullarımıza Geçiş

• 5. 6. 7. ve 8. sınıflara kayıt için naklen gelen öğrencilerin gerekli bilgi formlarını doldurduktan sonra PDR mülakatı ve ardından Düzey Belirleme Sınavına tabi tutulurlar.
• Aday Öğrencinin, Düzey Belirleme Sınavı Sonuçları, okulun AGİS ortalamasına göre Okul Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.
• Nakil geldiği okul başarısı ve Kayıt Kabul Sınavı başarısı ortalamaların üstünde olan öğrenciler okul müdürlerinin uygun görmesi halinde akademik değerlendirme sınavlarına alınabilirler.
• Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili kayıt kabul talepleri; ilgili okul müdürünün teklifi ve Özel Türk Koleji Müdürler Kurulu’nun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.

Anadolu Lisemize Geçiş

•2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren lise seviyesinde İTK lise kayıt kabul şartlarını yerine getiren öğrencilerimizin velilerinin dilekçe ile yapacakları başvuru sonucuna göre şartlı kabul durumları değerlendirilecektir.
•9. sınıflara, İzmir Özel Türk Koleji Liseye Kayıt Kabul Sınav sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Belirlenen puan koşullarını taşıyan öğrencilerin kayıtları Müdür Yardımcıları ve PDR mülakatlarından sonra Okul Müdürünün onayı ile yapılır.
• Lise 10. 11. ve 12. Sınıflara nakil yoluyla kayıt olmak isteyen öğrencinin bir önceki okuluna kaydolduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınav sonucu ile ders notları ve disiplin durumu değerlendirilir
• Ayrıca veli ve öğrenci ile PDR uzmanı görüşmesi, Akademik Başarı ve Temel Yeterlilikleri hakkında Düzey Belirleme Sınavı yapılır. Tüm sonuçlar lise müdürü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.
• Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili Kayıt Kabul talepleri; ilgili okul müdürünün teklifi ve Özel Türk Koleji Müdürler Kurulu’nun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.

Fen Lisemize Geçiş

•2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren lise seviyesinde İTK lise kayıt kabul şartlarını yerine getiren öğrencilerimizin velilerinin dilekçe ile yapacakları başvuru sonucuna göre şartlı kabul durumları değerlendirilecektir.
•9. sınıflara, İzmir Özel Türk Koleji Liseye Kayıt Kabul Sınav sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Belirlenen puan koşullarını taşıyan öğrencilerin kayıtları Müdür Yardımcıları ve PDR mülakatlarından sonra Okul Müdürünün onayı ile yapılır.
• Lise 10. 11. ve 12. Sınıflara nakil yoluyla kayıt olmak isteyen öğrencinin bir önceki okuluna kaydolduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınav sonucu ile ders notları ve disiplin durumu değerlendirilir.
• Ayrıca veli ve öğrenci ile yapılacak PDR uzmanı görüşmesi, Akademik Başarı ve Temel Yeterlilikleri hakkında Düzey Belirleme Sınavı yapılır. Tüm sonuçlar lise müdürü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.
• Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili Kayıt Kabul talepleri; ilgili okul müdürünün teklifi ve Özel Türk Koleji Müdürler Kurulu’nun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.