İzmir Özel Türk Koleji

Kabul Şartları

KÖKLERİ 1950’YE DAYANAN BİR GELENEK: İTK’DA YATILI HAYAT

Kuruluşundan bu yana yatılı öğrenci kabulü eden İzmir Özel Türk Koleji Yatılılık geleneğindeki amaç; öğrencilere hayat boyu yol gösterecek  sorumluluk bilincini ve kendine yetebilmeyi sağlayacak becerileri kazandırmaktır.  Öğrencilerimiz, yatılılık olanaklarından 6. sınıftan başlayarak, 12. sınıfın sonuna kadar yararlanabilmektedir.

Öğrencilerin yatılı hayata fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak adaptasyonunu sağlamak, okula uyum sürecini kolaylaştırmak,akademik başarısını desteklemek, kendini ifade edebileceği sosyal ortamlar sağlamak, karşılaşabileceği problemlerde kendisine ve velilere her zaman destek olmak İzmir Özel Türk Koleji’nin en önemli sorumluluğudur.

Eğitim ve öğretim yılı başında veliler ve öğrenciler tarafından doldurulması gereken belgeler aşağıdadır. Bu formlar, kayıt sırasında size verilecek, okula gelindiği gün teslim edilecektir.

Yatılı Öğrenci Sözleşmesi

Yatakhane Malzeme Zimmet Dokumanı

Yatılı Öğrenci Eşya Teslim Fişi

Hafta Sonu Yatılı Öğrenci Fişi

Genel İzin Formu

Sağlık Formu

Bilişim Araçları Kullanım Sözleşmesi