İzmir Özel Türk Koleji

 Almanca Dil DiplomalarI

17.10.2017 00:00:00

Haziran 2017'de Goethe Enstitüsü'nün uyguladığı  Almanca uluslararası geçerli sertifika sınavlarına girerek, "Dinleme", "Okuma", "Yazma" ve "Konuşma" beceri ölçümlerini başarı ile geçerek, Almanya'dan gönderilen A1, A2 ve B1 düzeylerine göre Dil Diplomalarını almaya hak kazanan öğrencilerimizi kutluyor, kurslarımızda öğrencilerimizi Avrupa standartları portfolyosuna uygun olarak çalıştıran Almanca öğretmenlerimiz Erhan Kaçanoğlu, Bertu Tosun ve Canan Başer'e ayrıca teşekkür ediyoruz.