İzmir Özel Türk Koleji

“Atatürk İlke ve İnkılapları” dersi Uşakizade Köşk'ünde yapıldı

22.09.2016 00:00:00

 

Bahattin Tatış Kampüsü Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından geçmiş eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da 8. sınıf öğrencilerimiz ile  “Atatürk İlke ve İnkılapları” dersinin bir ders saati Uşakizade Köşkü’nde yapıldı. Uşakizade Köşk Müdürü Ahmet Gürel'in öğrencilerimize köşk hakkında bilgi vermesinden sonra derse geçildi. 

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün toplamda 91 gün kaldığı Uşakizade Köşkü’nde Atamızın hayatını anlatarak öğrencilerimizin Atatürk'ümüzü daha yakından duyumsamaları, empati yapmaları, geçmiş ile günümüz arasında bağ kurmaları, kalıcı ve etkin öğrenmeleri amaçlanmıştır.