İzmir Özel Türk Koleji

Bir Kuşağı Anlamak: Z Kuşağı Kimdir?

23.11.2018 00:00:00

Bazı kaynaklarda 1996 -1997 yılı doğumluları kapsasa da, güncel kaynaklara göre 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesile Z kuşağı deniyor. Tamamıyla teknolojinin hakim olduğu bir çağda doğmuş olmaları sebebiyle teknolojiyle oldukça iç içe yaşayan bu jenerasyona, “internet kuşağı” adı da veriliyor. Oldukça iyimser olmalarıyla beraber, kişisel hırslarının da son derece yüksek olması, kuşağın en bilinen özelliklerinden. 21. yüzyılın ilk nesli olma ünvanına sahip Z kuşağının, teknolojinin de sayesinde ortalama yaşam süresi bakımından diğer kuşaklardan farklı olması bekleniyor…

Y ve Z Kuşağı Arasındaki Farklar

2020 yılı itibarıyla dünyanın en büyük tüketici grubu olması beklenen “dijital çocuklar”, farklı aile yapıları ve çok daha çeşitli etnik gruplar ile beraber büyüyor. Halihazırda resmi olarak üniversiteye girmiş olan Z kuşağı bireylerinin yükseköğretimden beklentileri, kendilerinden önceki Y kuşağı gibi sadece teknolojik olgularla sınırlı değil. Z kuşağı, sosyal ortamlarda, uygulamalı ve doğrudan öğrenmeye meyilli bir nesil olarak tanımlanıyor. İstedikleri zaman ulaşabilecekleri öğrenim araçlarına olan tutkuları, neslin bilgiye ulaşmada güçlük çekmek istemediği anlamına geliyor.

Z Kuşağı Dijital Dünyayı Nasıl Kullanıyor?

Teknosa tarafından 7-16 yaş aralığındaki çocukların dijital mecralarda kamuoyuna açık olarak paylaştığı 1 milyon 600 bin datayı inceleyerek yaptığı bir araştırma, bize Z kuşağının dijital dünyayı kullanma şekli hakkında önemli bilgiler veriyor. Yapılan araştırmaya göre, dijital dünyanın içine doğup büyüyen Z kuşağı, yüzde 97 oranı ile en çok YouTube’davarlık gösteriyor. Kendi yaşıtlarının günlük hayatını yakından takip eden bu nesil, günün trendlerine uygun olarak eğlenceli videolar üreten kanallara abone oluyor, sevdikleri oyunların videolarını izliyor.

Dijital dünyada çocukların konuştuğu konuların başında yüzde 38 oranı ile oyun başlığı gelirken, bu oran çocuğun oyun karakterleri ve oynadığı oyunlardan ne kadar etkilendiğinin de göstergesi oluyor. Z kuşağının diğer ilgi alanları ise yüzde 34 ile trendleri ve gündemi takip ettikleri Vlog’laryüzde 19 ile yaşıtlarının gündelik aktiviteleri, yüzde 6 ile oyuncaklar ve yüzde 3 ile çocuk kanalları olarak sıralanıyor.

Z Kuşağının Özellikleri Neler?

Kuşak çalışma hayatına henüz girmeye başladığı için, iş yaşamlarıyla ilgili çabuk sıkılıp kolay vazgeçme olasılığı dışında çok da tahminde bulunulamıyor. Öte yandan, çeşitli sosyolojik gruplarla ilişki kurma ve hak arama konularında diğer kuşaklardan daha başarılı olmaları, iş hayatlarında ulaşabilecekleri başarıların habercisi sayılıyor. Buna ek olarak, sınırsız yeni bilgiye erişimin, Z kuşağı ile daha özgüvenli ve kariyer odaklı bir nesil yarattığı düşünülüyor.

Z kuşağı Nasıl Yönetilir?

Z kuşağına mensup bireylerle çalışmaya başlayacaklar için verilen bazı yönetim tüyoları da şöyle:

  • Onlara özerklik tanıyıp, girişimci ruhlarını besleyin; sadece görev vermekten kaçının.
  • Helikopter ebeveynlerle büyümüş bir nesil olmaları göz önünde bulundurularak, ödüllerle motive olabileceklerini unutmayın.
  • Yüz yüze iletişim kurmanın önemine inandıklarını, sadece mesajlaşmaktan hoşlanmayıp gerçekten duyulduklarını hissetmek istediklerini göz önünde bulundurun.
  • Hem iş yerinde hem de okulda yönetici-asistan ilişkisine önem verdiklerini, yardım etmeye oldukça meyilli bir nesil olduklarını bilin.

Z kuşağının ardından, 2013-2030 yılları arasında doğanlardan oluşacak jenerasyon ise, diğer nesillere göre çok daha genç yaşlarda teknolojiyle tanışmış/tanışacak olan “alfa nesli” olacak.

Kaynaklar: