İzmir Özel Türk Koleji

EĞİTİM: EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

13.03.2020 00:00:00

Hayatın her alanı değişime uğruyor. Teknoloji günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 60 kuşağından Milenyum kuşağında kadar herkes en az bir teknolojik alete sahip. Böyle bir ortamda eğitimin geleneksel yöntemlere takılı kalması beklenemez. Her alanda olduğu gibi eğitim de dönüşüme uğruyor.

Doğru bir şekilde kullanıldığında eğitimde teknoloji çocukların ve gençlerin öğrenme sürecini önemli oranda destekler. Artık sadece geleneksel okul için resmi eğitim yerine, teknolojiyle iç içe etkileşimli öğrenme yöntemleri yaygın hale geliyor. Dünyada da birçok eğitim teknolojileri zirvesinde bu konular konuşuluyor. 

Peki teknolojinin eğitimdeki yeri ve önemi tam olarak neyi ifade eder?

TEKNOLOJİNİN ENTEGRE EDİLDİĞİ ÖĞRENME ORTAMI

Akıllı tahtalar, eğitimde teknoloji kullanımının akla ilk gelen örneği olabilir. Bu uygulamanın amacı, eğitim olanaklarına sınıf dışında da ulaşmak. Günümüzde saniyeler içerisinde tüm bilgileri parmağımızın ucuna getirebildiğimiz bir ortamda, anlık bilgi erişimi oldukça önemli. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sınıf ortamında kısıtlanmaması da sürecin verimliliğini arttırmaya yardımcı oluyor. Yapılan anketlerde de görüleceği üzere öğrenciler, akıllı tahta ile işlenen dersleri daha iyi anlıyorlar. Görüntü ve ses öğrencilerin ilgisini çekiyor ve beyni uyarıyor. Bu şekilde de pozitif bir öğrenim gerçekleşmiş oluyor. Akıllı tahtalar ile öğrencilerin de daha rahat sunum hazırladığı bir gerçek. Geçtiğimiz yıllarda defterde okuduklarını ezberleyerek sunum yapan öğrenciler, artık teknolojinin nimetlerinden faydalanabilmekte ve sunumlarını daha iyi yapabilmekteler.

DEĞİŞEN BEKLENTİLER

Teknolojinin hayatımızın her alanına olduğu gibi eğitime entegre edilmesi de değişen beklentilerle ilgili. Öğrenciler, uzun ve tek taraflı bilgi aktarımı olan süreçlere pek sıcak bakmıyor. Daha ziyade öğretmen ve öğrenci katılımının desteklendiği eğitim yöntemleri önem kazanıyor. Bu yöntemler ise teknoloji destekli olarak sunuluyor. Örneğin, öğrencinin gelişimini takip edebildiği ve sürekli geri bildirim sağlayan bir öğrenme uygulaması, değişen beklentileri karşılama konusunda etkili bir yöntem sunuyor.

YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Geleneksel kara tahta yerine, oyunlaştırılmış eğitim araçları teknolojinin eğitimdeki yerini gösteriyor. Ders konuları, oyun öğeleri eklenerek öğrencilere daha çekici hale getiriliyor. Ayrıca akıllı tahta uygulamaları, öğrencinin sınıfta uygulanan konulara her yerden erişmesine imkan tanıyor. Özellikle görselliğin günümüzde büyük önem kazandığını biliyoruz. Görsel eğitim aynı zamanda bilgilerin de akılda kalmasını sağlayan bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Masanın başında ders anlatan bir öğretmenden ziyade, akıllı tahtanın görselliğinden güç alarak, anlatılan bilgiyi görsellikle destekleyen bir öğretmen, öğrencileri dikkatini daha fazla çekebiliyor. Artık eğitim böyle bir noktaya gelmiş durumda. Görselliğin beyin için önemli olduğu da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir gerçek.

YARATICI ÖĞRENME SÜREÇLERİ

Robot yapımı, kodlama, temel araç tasarımı gibi yöntemler, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini destekliyor. Ayrıca teknolojiden bu şekilde faydalanmak, geleneksel öğrenme yöntemlerinin aksine öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olmasına yardımcı oluyor. Derslerde yapılan kodlama aktiviteleri öğrencinin analitik zekasının gelişimine yardım ederken tasarım içerikli aktiviteler de öğrencinin görsel zekasını ilerletiyor. Aynı zamanda ülkemizde son 4-5 yılda hızla artış gösteren maker felsefesinin okul etkinliklerine hatta müfredata girmesiyle öğrencileri pasif durumdan aktif duruma getiren öğrenme süreçleri ortaya çıkarıyor.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ İLE NELER BAŞARILABİLİR?

Eğitimde teknoloji kullanımı, doğru stratejiler izlenirse çocuklara farklı faydalar sağlayacak. Bu faydalardan en önemlisi ise çocuk yaşta kazanılan analitik düşünce ve problem çözme becerisi. Gelecekte teknolojinin hayatımızın her alanına daha da fazla nüfuz edeceğini düşünürsek, çocukları bu gelecek için şimdiden hazırlamak verimli bir eğitim süreci geçirmelerine yardımcı olur.

Kaynak: https://makersturkiye.com/egitimde-teknoloji-kullaniminin-onemi/