İzmir Özel Türk Koleji

İTK’LI GENÇLER `TARİHİNE` SAHİP ÇIKIYOR

13.01.2016 00:00:00

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından bu yıl 47.si gerçekleştirilecek Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri tarih alanında iki proje ile katılacak.

İTK’lı gençler İzmir’in kültürel ve tarihsel mirasının önemli öğelerini ve dış ilişkilerimiz konusunda Türk-Yunan ilişkilerini inceledikleri araştırma projeleriyle hem kent kültürümüze hem de Türkiye tarihine ışık tutmayı amaçlıyor.

İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinden Çağatay Kılıç’ın hazırladığı “Ortak Kaderi Olanların Yaşam Alanları Kortejolar” isimli projede, İzmir’in en önemli kültürel miraslarından biri olan Yahudilerin “judeo”, Türklerin “aile evleri” İspanyolların ise “kortejo” dediği ve günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan mekanlar inceleniyor. Geçmişten günümüze kortejoların mimari özellikleri ve tarihsel süreç içerisinde bu mekanların kimler tarafından nasıl kullanıldığı projede inceleniyor.

İzmir Büyükçiğli Özel Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sude Zeynep  Karataş ve İzmir Özel Türk Fen Lisesi öğrencilerinden İlke Gürgan’ın Türk- Yunan ilişkilerini ele aldığı  “Karagün Dostluğu mu Düşman Kardeşliği mi?” isimli projede ise 2. Dünya Savaşı’nda Yunanlıların karşı karşıya kaldığı “büyük açlık” dönemi ve bu dönemde Türkiye’den Yunanistan’a yapılan yardımlar ve “Kurtuluş Gemisi” ele alınıyor.

İzmir kent belleğinin ve kültürel mirasının önemli  bir parçası olan Kortejolar ve iki komşu devletin en zor zamanlarda birbirlerine olan dostluklarına dikkat çekmek için İTK’lıların bu projeleri hazırladıklarını ifade eden İTK Tarih Bölümü Başkanı Metin Tire, özellikle genç yaşlardan itibaren İTK’lı öğrencilerin tarih ve kent bilinciyle ilgileniyor olmalarının ilerleyen dönemlerde onlara önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.